Du er her:

Stor høring om satspuljens fremtid gav stof til eftertanke

1. februar 2019

Mere end 100 interesserede var mødt op, da Danske Handicaporganisationer (DH) holdt åben høring om fremtidens socialpolitik efter satspuljen. På scenen stod blandt andre børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Mere end 100 interesserede var mødt op, da Danske Handicaporganisationer (DH) holdt åben høring om fremtidens socialpolitik efter satspuljen. På scenen stod både politikere og eksperter. 

Satspuljen, som vi kender den, er snart fortid. Så meget står fast. Men hvad der kommer i stedet for, er mere uklart. Puljen har indtil videre fået navnet ”reserven”, men præcis hvor meget den indeholder, og hvem der skal have gavn af den, er uvist. Det samme er, hvad der generelt skal ske med socialpolitikken efter satspuljen. Derfor havde Danske Handicaporganisationer (DH) inviteret til åben høring i Eigtveds Pakhus i København.

Formand for DH, Thorkild Olesen, lagde ud med at præsentere DH’s forslag til den fremtidige reserves udformning. Forslaget går i grove træk på, at modtagerne af midlerne skal indskrænkes, så de fremover kun går til sociale formål. Desuden skal halvdelen af midlerne gå til metodeudvikling, mens den anden halvdel skal bruges til aktiviteter i civilsamfundet. For at skabe ro om initiativerne foreslår DH desuden, at reserven til enhver tid indeholder en halv milliard kroner, hvilket naturligvis stiller krav til bred politisk enighed.

Unik mulighed for socialpolitikken

Da formanden havde budt velkommen, var det børne- og socialminister, Mai Mercados, tur til at tage scenen.

Ministeren lagde vægt på, at socialpolitikken fremover kommer til at ligge i to spor: Finansloven og reserven.

”Og betyder det så færre eller flere penge til socialpolitikken? Ja, det skulle da meget gerne betyde flere penge, for nu kan vi prioritere socialpolitikken på finansloven, hvor den før kun lå i satspuljen. Socialpolitikken skulle i fremtiden gerne være på lige fod med sundhedspolitikken og ældrepolitikken,” lød det.

Børne- og socialministeren kaldte afviklingen af satspuljen en ”unik mulighed for at højne og forstærke socialpolitikken” og understregede, at der er politisk velvilje blandt både regeringens partier og støtteparti til at prioritere socialpolitikken.

Fire ordførere i paneldebat

Et af punkterne på dagens program var en paneldebat mellem Martin Geertsen og Trine Torp, der er socialordførere for henholdsvis Venstre og SF samt Karina Adsbøl og Orla Hav, der er handicapordførere for henholdsvis DF og Socialdemokratiet.

Her gav SF’s Trine Torp børne- og socialministeren ret i, at afviklingen af satspuljen potentielt kan være til fordel for det sociale område, men at det kræver fuld opmærksomhed på, at reserven også rent faktisk kommer til at blive brugt på socialpolitik, og at puljen i øvrigt ikke bliver udhulet.

Socialdemokraten Orla Hav pegede på vigtigheden af øget specialisering, mens DF’eren Karina Adsbøl påpegede, at der de seneste år er kommet mere velvilje på Christianborg i forhold til at prioritere handicappolitikken. Hun lovede at være vagthund og se til, at det også bliver tilfældet i den nye struktur. 

Manglende empiri på socialområdet

Tidligere på dagen havde Anders Hede, forskningschef i Trygfonden, talt om den manglende empiri, der gør sig gældende på meget af socialområdet, og opfordrede til, at man bliver bedre til at indsamle data om indsatserne og de mennesker, de påvirker.

Denne mangel på empiri var også noget, Dorte Nørregaard, der er udviklingsleder for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, kom ind på.

”Der er masser af solstrålehistorier i det sociale arbejde, og der er også en del dokumenteret effekt. Men der mangler altså stadig bevist effekt,” sagde hun og understregede, at der selvfølgelig er dele af det sociale område, som man hverken kan eller skal måle og veje.

Det var også et af de emner, Thorkild Olesen tog op, da han til sidst rundede dagen op. På den ene side, skal man bruge pengene der, hvor man ved, det virker, men på den anden side, er socialpolitikken ikke altid til at sætte på formel.

”Der skal være politisk mod. Vi skal turde lave eksperimenter, selvom det kan gå galt. Data er en god ting, men socialpolitik handler om mennesker. Det handler om et værdigt liv, også selvom vi ikke kan måle værdighed.”

Kritik af tvungen opsparing

På programmet var derudover et oplæg af Mads Moberg Reumert, der er seniorøkonom i Danica Pension. Han fortalte bl.a. om tvungen opsparing, hvilket resulterede i flere kommentarer fra salen om det uretfærdige i denne model, og det problematiske i, at mennesker med eksempelvis udviklingshæmning, der ikke når at blive gamle, indbetaler hele deres liv til noget, hverken de eller deres familie får glæde af.

Også det adresserede Thorkild Olesen i sine afsluttende bemærkninger.

”Det er vigtigt at sætte fokus på, at der er et problem for dem, der ikke når at komme på pension, for de betaler til noget, de ikke får gavn af. Det er et væsentligt problem, som jeg håber, politikerne vil tage med hjem.”

Tag jer god tid

Til sidst ønskede formanden god weekend til alle med en lille opfordring til de fremmødte politikere og de mange repræsentanter for blandt andre Danske Handicaporganisationers medlemmer.

”Vi har en opgave foran os. Jeg håber, politikerne vil tage sig tid til at diskutere fremtidens socialpolitik. Vi håber, I kan finde et bredt forlig, så der ikke bliver slingrekurs. Tag den tid, det skal tage. Det er mit fromme ønske,” lød det til slut med Thorkild Olesens for mange af de fremmødtes velkendte vestjyske humor.