Du er her:

Studerende med handicap mistrives og kvitter studiet

6. juli 2017

Mange studerende med handicap har udfordringer på studiet. DH's nye undersøgelse viser, at de er forsinkede, må kvitte studiet eller mistrives i en grad, så de er i fare for det.

Mange studerende med handicap har udfordringer på deres studie. De studerende peger blandt andet på fremdriftsreformens manglende fleksibilitet er svær at håndtere med et handicap. Andre oplever, at der ikke tages hensyn til deres handicap.

Nogle studerende med handicap oplever også sociale udfordringer. De oplever, at de ikke kan deltage i det sociale liv på lige fod med deres medstuderende.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 702 studerende med handicap. Spørgsmålene er besvaret via spørgeskemaer, der er distribueret til medlemmer gennem handicaporganisationernes nyhedsbreve, Facebooksider osv.

Her er nogle af undersøgelsens vigtigste resultater:

 

De studerende er stressede og kan ikke leve op til fremdriftsreformen

83 % oplever eller har oplevet stress eller mistrivsel pga. faglige krav

61 % er bekymret for, om de kan gennemføre studiet pga. fremdriftsreformen

56 % siger, at de har svært ved at leve op til kravet om 30 ECTS pr. semester

 

De studerende bliver forsinkede og kvitter studiet

51 % siger, de er forsinket

44 % er droppet ud én eller flere gange (28 % én gang, 16 % flere gange)

  • De tre hyppigste årsager til studiet kvittes (muligt at svare flere ting):
    • 47 % : Stress, depression og lignende
    • 44 % : Sygdom eller handicap gjorde det for svært at gennemføre
    • 39 % : Uddannelsen var ikke noget for mig

 

De studerende oplever manglende handicaphensyn

39 % siger, at underviserne ikke tager hensyn til deres handicap, så de kan deltage på lige fod i undervisningen.

38 % siger, at studiestedet ikke tager de nødvendige hensyn til deres handicap

27 % oplever udfordringer med de fysiske rammer (akustik, støj mv.)

 

De studerende har sociale udfordringer

49 % siger, at de ikke kan deltage i det sociale liv på lige fod med de medstuderende

24 % siger, at deres medstuderende ikke tager de nødvendige hensyn