Du er her:

Sundhedsministeren imødekommer DH-ønske om bedre vilkår for patientinddragelsesudvalg

5. marts 2015

Ingen dækning for udgifter til transport, tabt arbejdsfortjeneste eller forplejning. Det er vilkårene for medlemmer af patientinddragelsesudvalgene i de fem regioner. Det vil sundhedsministeren nu lave om på.

Patientinddragelsesudvalgene blev oprettet ved lov for godt et års tid siden. DH råder over tre pladser i hvert udvalg samt et antal stedfortrædere. Alle gør et stort stykke arbejde for at varetage interesserne for personer med handicap, når der skal laves sundhedsaftaler eller planer for udviklingen af hospitaler eller almen praksis. Men altså i princippet uden kompensation, for det har man ikke fra lovgivers side sikret hjemmel til.  

”Vi synes det er principielt forkert, at udgifterne væltes over på de organisationer, der er blevet bedt om at udpege repræsentanter til udvalgene. Når man opretter et organ ved lov, må de udgifter, der følger med hvervet, også dækkes. Det ønske har DH derfor rejst over for Folketinget og sundhedsministeren”, siger Thorkild Olesen. 

SF’s Özlem Cekic har taget sagen op og stillet spørgsmål til sundhedsministeren. Han har svaret, at han vil se på reglerne, således at medlemmer af patientinddragelsesudvalgene sikres diæter og godtgørelse for udgifter til befordring og tabt arbejdsfortjeneste.                                                                                                                                                                                         

”Jeg er meget tilfreds med, at reglerne nu bliver lavet om. Det er et vigtigt signal at sende til vores frivillige. Nu vil vi følge op på, at reglerne bliver lavet om så hurtigt som muligt. Vi skal også have fokus på, at der sikres støtte til handicapkompensation som f.eks. produktion af papirer i særlige formater som braille”, slutter Thorkild Olesen. 

Læs ministerens svar her