Du er her:

Sundhedstjek i farezonen

2. september 2015

DR: Noget tyder på at forhandlinger mellem regionerne og regeringen har ført til at regeringen vil tilbagerulle initiativ om sundhedstjek.

”Det sundhedstjek, som den tidligere regering ville indføre for at bekæmpe uligheden i danskernes sundhed, ser ud til at hænge i en tynd tråd, efter at Venstre er kommet til magten”, sådan skriver DR.dk i dag.

Den tidligere regering havde afsat 250 millioner kroner til initiativet, som skal sikre lighed i sundhed også for sårbare grupper. Initiativet er en del af en forstærket indsats for at opdage kroniske sygdomme tidligt. Det var hensigten, at mennesker med forøget risiko for hjertekar- og lungesygdom eller diabetes skulle tilbydes et sundhedstjek. Men den nye regering lægger nu op til at ville tilbagerulle initiativet.

”Det er visionsløst, hvis man går ind og stopper det her”, siger Thorkild Olesen og fortsætter ”Initiativet er blevet til på baggrund af, at konkrete fakta viser, at sundhedstjek redder liv og forlænger liv. At spare på sundhedstjek er kortsigtet, og jeg håber, at et flertal i Folketinget vil være med til at sikre, at planerne om sundhedstjek fastholdes. I modsat fald vil det være en klar forringelse for mennesker med kronisk sygdom og handicap”, slutter Thorkild Olesen 

Danske Handicaporganisationer støtter også indførelsen af målrettede sundhedstjek på andre områder. Der blev som led i satspuljen på sundhedsområdet, opslået en pulje til sundhedstjek til personer med udviklingshæmning eller sindslidelse. Dette skete med direkte henvisning til Danske Handicaporganisationers pilotprojekt om sundhedstjek, som viste mange fordele ved den type indsats.

Læs artiklen om tilbagerulning af sundhedstjek på dr.dk

Læs artikel om DH's model for sundhedstjek