Du er her:

Sundhedstjek kan hjælpe psykisk syge

28. juni 2018

Sundhedsstyrelsen har fokus på den korte levealder og dårlige sundhedstilstand for mennesker med psykiske handicap. DH foreslår udbredelse af sundhedstjek.

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSKE HANDICAPORGANISATIONER (DH)

Sundhedstjek kan hjælpe psykisk syge

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort et oplæg om sundhedsindsatsen for psykisk syge.

Oplægget fokuserer blandt andet på, at mennesker med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere og har mere sygdom end resten af befolkningen. Ifølge oplægget er en årsag, at fysiske sygdomme bliver overset.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Sundhedsstyrelsen skal roses for at fokusere på sundhedstilstanden for mennesker med psykiske handicap og sygdomme. Vi kender til eksempler, hvor kræftsymptomer bliver forvekslet med symptomer på psykiske handicap som depression eller angst. Vi må blive bedre til at opdage sygdomme i tide, så alle kan leve et sundt og godt liv uanset handicap”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Vi foreslår, at man tilbyder jævnlige sundhedstjek til denne gruppe mennesker. Erfaringerne viser, at man opdager alt fra symptomer på kræft, tandproblemer og manglende vaccinationer. Vi kan spare den enkelte for sygdomme og  spare samfundet for udgifter til dyre behandlinger”.

Fakta: Sundhedstjek opdager oversete sygdomme

Bostedet Tangkær i Region Midtjylland har haft gode resultater med at indføre særlige sundhedstjek for beboerne. Man har reduceret antallet af psykiatriske indlæggelsesdage fra 373 til 123.  Antallet af beboere på sovemedicin er faldet 27 % til 9 %.

Kommunerne Roskilde, København, Svendborg Allerød og Egedal har i 2015-2017 afprøvet sundhedstjek til borgere med udviklingshæmning og sindslidelse. Projektet er ved at blive evalueret, men foreløbige resultater fra Roskilde har vist, at et flertal af borgerne havde behov for behandling eller yderligere undersøgelser efter sundhedstjekket.

Kilde: Region Midtjylland (2015) og Roskilde Kommune (2016)

Fakta: Dårligere sundhedstilstand for mennesker med handicap

Mennesker med handicap oplever at have meget dårligere helbred end andre.

47 % af dem, der har større fysiske handicap, vurderer deres helbred som dårligt/meget dårligt. Det gør kun 1,3 % af dem uden handicap. 

Kilde: Personer med handicap. Hverdagsliv og levevilkår 2016. VIVE (2017)