Du er her:

Tag lovforslaget af bordet!

6. januar 2015

Lovforslag om serviceloven var til teknisk gennemgang i ministeriet den 5. januar. Desværre gav det ikke meget klarhed. De eksempler, som skal hjælpe kommunerne til at forstå loven vil først blive udgivet sammen med bekendtgørelser og vejledninger. “Det vil sige, at politikerne nu skal tage stilling til et komplet uforståeligt lovforslag, som med stor sandsynlighed vil have meget negative konsekvenser for personer med handicap” siger DH’s formand Thorkild Olesen.

Med lovforslaget foreslås det, at kommunerne fremadrettet skal benytte en målgruppetilgang, som styrende for de tilbud, som borgerne skal have efter serviceloven. Ministeriet understregede dog ved gennemgangen, at denne målgruppetilgang mere skal ses som et pædagogisk redskab, frem for havende egentlige konsekvenser for visitationen. Det har DH meget svært ved at se. 

“Hvis der blot er tale om et pædagogisk redskab, hvorfor så egentlig indskrive det som lovparagraffer? Og hvordan kan det ikke være styrende for visitationen, når tilbuddene konkret knyttes til de enkelte målgrupper i lovparagrafferne. Det har jeg meget svært ved at se”, siger DH’s formand Thorkild Olesen.

Heller ikke for tilbudsviften synes der at være nogen særlig klar argumentation. Her samles en række nuværende selvstændige tilbud som kommunerne kan substituere imellem, når de skal give borgeren en samlet indsats. Men flere af tilbuddene kan være vanskelige at substituere med hinanden, fx stofmisbrugsbehandling, støtte til køb af bil og genoptræning. Et eksempel fremsat af Spastikerforeningen ved gennemgangen, lød på at erstatte en boligindretning med et midlertidigt boligophold, hvilket ministeriet også fandt urealistisk.

“Men det er jo netop det, der er problemet”, forklarer Thorkild Olesen, “Lovforslaget er et skrivebordsarbejde udarbejdet langt fra den kommunale virkelighed, hvor der tænkes utroligt kreativt når det gælder om at undvige lovgivningens forpligtelser. Vi vil helt sikkert komme til at se nogle substitueringer, som vi ikke forestillede os mulige. Og Ankestyrelsen kan intet gøre, for der er jo tale om et kommunalt skøn,” understreger Thorkild Olesen.  

Gennemgangen kastede heller ikke lys på en ny målgruppe, som lovforslaget lægger op til. Det er dog ikke DH’s erfaring, at kommunerne de sidste år har udvidet målgruppen af borgere, der skulle have hjælp. Tværtimod må DH’s medlemsorganisationer oftere hjælpe medlemmerne igennem Ankesystemet, fordi kommunerne forsøger at definere deres borgere ud af relevante målgrupper - for eksempel målgruppen for dækning af merudgifter.

“Jeg har mildest talt svært ved at se hvordan dette lovforslag forenkler noget som helst for borgerne og det har den tekniske gennemgang ikke kunne ændre på. Jeg mener kort sagt, at dette lovforslag skal tages af bordet”, siger DH’s formand Thorkild Olesen. 

Hør Thorkild Olesen kommentere den tekniske gennemgang af lovforslaget på DR P1:http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-750#!/