Du er her:

Thorkild Olesen deltager i debat om it-tilængelighed i Europa-Parlamentet

27. november 2018

Sammen med politikere, medarbejdere i Kommissionen og erhvervsfolk deltog DH's formand i debat om lovgivning om it-tilgængelighed i EU-Parlamentet i sidste uge.

Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen deltog i debatten om EU lovgivning på det digitale område.

Formanden fremhævede, at det er vigtigt at involvere mennesker med handicap, når lovgivningen forberedes og forhandles på EU-niveau. Og når lovgivningen skal implementeres i medlemsstaterne.

For at få et tilgængeligt digitalt indre marked, er det vigtigt, at Kommissionen og Parlamentet indarbejder tilgængelighed som en central del af enhver EU-lovgivning på det digitale område.

Thorkild Olesen deltog i debatten som repræsentant for den europæiske handicappolitiske paraply, ”European Disability Forum” (EDF).

EU-Kommissionen lavede i 2013 en undersøgelse af IT-tilgængeligheden i EU. Den viste, at der er plads til forbedring. Især når man sammenligner med USA og Canada. Både USA og Canada har lovgivning om it-tilgængelighed og det blev konkluderet i debatten, at der også er behov for lovgivning på området i EU.

Siden 2013 er der kommet et direktiv om tilgængelighed til hjemmesider, tilgængelighed indgår i EU-lovgivninger om telekommunikation og medietjenester, og et tilgængelighedsdirektiv er på vej. Det er vigtige skridt i den rigtige retning. EU-kommissionen præsenterede disse initiativer på mødet.