Du er her:

Til møde med kulturministeren om tipsmidlerne

2. december 2015

Sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd og de to idrætsforeninger DIF og DGI, var DH tirsdag til møde om udlodningsmidlerne. Det var et behageligt møde. Vi oplevede lydhørhed ift. vores ønsker og vi fik lovning på et opfølgende møde med kultuministeren, så snart den politiske drøftelse går i gang i det nye år.

På mødet præsenterede vi vores bud på en fremtidig finansieringsmodel jvf. tidligere udsendte notat. Vi understregede værdien i at være finansieret uden om finansloven og uden om dens kølvand af politiske tovtrækkerier.

Vi oplevede en meget imødekommende kulturminister, som anerkender udfordringen med det dalende overskud fra lotterierne.

Vi blev kvitteret for vores konstruktive tilgang - det at vi peger på en sandsynlig finansieringskilde. Endvidere for vores realistiske krav -  det at vi ikke kræver mere, end vi var stillet i udsigt. Sidst, men ikke mindst, for vores centrale position i samfundet - det at vi skaber værdi for danskerne på egne vilkår, uden regulering fra staten.

Vi fik lovning på, at vi kan vende tilbage til kulturministeren, så snart den politiske drøftelse går i gang. Det sker i starten af det nye år, når processen i embedsmandsgruppen er færdig med at behandle lovforslaget. Processen involverer de tre ministerier, finansministeriet, skatteministeriet og kulturministeriet. 

Sideløbende arbejder vi i styregruppen videre med de relevante ordførere fra folketingets partier, så de alle er klædt på, når den politiske drøftelse starter.

Vi arbejder desuden på at få en kompensation for 2016, da en ændring af lovforslaget tidligst vil kunne få virkning fra 2017. 

kkgs@handicap.dk