Du er her:

Tilgængelighed til det nære sundhedsvæsen

11. november 2016

DH har i dag sendt et udspil om tilgængelighed til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. DH håber, at regering, kommuner og regioner vil være med på, at fremtidens nære sundhedsvæsen skal være fuldt tilgængeligt for mennesker med handicap. Altinget bringer i dag et indlæg fra Thorkild Olesen med dette budskab.

Mennesker med funktionsnedsættelser har ringere adgang til det eksisterende nære sundhedsvæsen end andre. Deres frihed til at vælge klinik og behandler er dermed også mere begrænset. Det viser en optælling, DH lavede i juli måned ud fra oplysninger på sundhed.dk. Under halvdelen (44 %) af landets sundhedsklinikker har det, der på sundhed.dk betegnes som handicapvenlig adgang. Nogle klinikker ligger under gennemsnittet – eksempelvis psykologer (24 %) og tandlæger (31 %). Over gennemsnittet ligger praktiserende læger (65 %) og fysioterapeuter (71 %).

Det mener DH ikke er godt nok. Derfor har vi sendt en række forslag til det udvalg, der skal komme med forslag til at skabe et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. DH håber, at tilgængelighed bliver et centralt pejlemærke for udvalget og for den plan, som regeringen vil lægge frem en gang i det nye år.

"Problemerne med manglende tilgængelighed løses ikke med et snuptag. Men der er meget, man kan gøre, både lokalt og centralt. Man kan begynde med at sætte tilgængelighed på den politiske dagsorden i kommuner, regioner, Folketing og regering. Sæt nogle ambitiøse mål. Tænk tilgængelighed ind i hele vejen rundt. Monitorér og overvåg hvordan det skrider frem", udtaler Thorkild Olesen.

Se DH's udspil om tilgængelighed her

tk@handicap.dk