Du er her:

To vellykkede debatarrangementer i DH Huset

8. december 2015

I begyndelsen af december afholdt DH i samarbejde med SUKA to velbesøgte debatarrangementer om hhv. inklusion i grundskolen og om frivillighed på handicapområdet.

Debatarrangement om inklusion i skolen

Inklusion i skolen er stadig et aktuelt emne og mere end et halvt hundrede interesserede var mødt op til DH og SUKAs fælles debatarrangement om inklusion i d. 2. december.

Arrangementet begyndte med et oplæg af psykolog Rasmus Alenkær. Ifølge Alenkær er der er en uklar begrebsanvendelse ift. begrebet ”inklusion”, som betyder at det er vanskeligt at arbejde sammen på tværs af faggrænser og mellem forældre, lærere og andre fagfolk. Alle taler om ”inklusion”, men begrebet refererer til noget forskelligt. Det giver anledning til misforståelser og forskellige forventninger til inklusionsindsatsen. Alenkær selv bruger begrebet ”kvalitativ inklusion”, der vægter den enkeltes oplevelse af at være inkluderet i fællesskabet. Anden halvdel af Alenkærs oplæg baserede sig på hans iagttagelser fra praksis og her blev inklusionens dilemmaer bragt i fokus.

Alenkær gav eksempler på, hvordan nogle af de ekstra ressourcer, der bruges i inklusionsindsatsen, får en ekskluderende effekt for den enkelte elev, stik imod hensigten. For eksempel kan ekstra ressourcer i form af en støtteperson til en elev med særlige behov være med til at forstærke elevens oplevelse af ikke at være inkluderet på lige fod. En vigtig pointe var, at man for at skabe en god inklusionsindsats bliver nødt til at kigge på det enkelte klasseværelse for at se, hvad der virker, og hvor der er behov for justering. Det kan ikke sættes på formel.

Efter Alenkærs oplæg var der en god og livlig debat, både med oplægsholderen og på tværs i salen.

Paneldebat om frivillighed

Omkring 45 mennesker var mødt frem til torsdagens paneldebat, for at debattere frivillighed, og hvad frivilligheden skal løfte på handicapområdet. Panelet bestod af tidligere direktør for Socialstyrelsen, Knud Aarup; Næstformand i FOA, Mona Striib; direktør i Høje Taastrup kommune, Charlotte Markussen; og næstformand i DH, Sif Holst. 

Et vigtigt tema, der blev taget op under debatten handlede om hvorvidt frivillige skal løfte det der betragtes som kerneopgaver på socialområdet. Hvilke opgaver skal løses af det offentlige og hvilke opgaver skal civilsamfundet - altså de frivillige - løfte? Skal det frivillige arbejde kun være et supplement til de opgaver, kommunerne løfter, som en slags ”flødeskum”?

Knud Aarup påpegede, at vi bliver nødt til at acceptere, at der i fremtiden er områder, der ikke kun kan siges at være ”flødeskummet”, som skal løftes af frivillige kræfter. Mona Striib fra FOA mente, at denne udvikling allerede er i hastig fremgang. I dag hyrer kommuner frivillige til at løse opgaver. På den måde forsvinder kommunens kerneopgaver fra budgettet og bliver i stedet løst af frivillige kræfter. Her er det vigtigt, at det frivillige arbejde ikke medvirker til at undergrave velfærdssamfundet, forstået på den måde, at hvis flere og flere kerneopgaver bliver løst af frivillige, så er det de mest udsatte borgere, der bliver svigter, den dag, der ikke lige kan komme en frivillig. Til dette svarede Charlotte Markussen fra Høje Taastrup kommune, at vi er nød til at se på hvordan vi kan levere service på en anden måde, da presset på kommunerne vil fortsætte.

En af deltagerne i salen bemærkede, at vi snarere end at se de frivillige som serviceleverandører, bør have fokus på de folkelige fællesskaber, de frivillige kan være med til at skabe. Frivillige kan bidrage til at skabe nærvær, fællesskaber og nye samværsformer som fx madklubber og ledsagelse til koncerter. En anden i salen udfordrede panelet til at komme med konkrete bud på hvilke opgaver de frivillige rent faktisk skal løse på handicapområdet. Hvad er det for nogle opgaver der kan løftes, som måske ikke længere er ’flødeskum’, men heller ikke kerneopgaver. Panelet kom med forskellige bud på aktiviteter der bidrager med fællesskabsfølelse som madklubber og ledsagelse til koncerter mv.

Jan Jakobsen fra DHs forretningsudvalg afsluttede debatten med at sige, at der ofte i debatten om frivillighed bliver givet udtryk for både frustrationer og frygt for, hvad det vil betyde for opgaveløsningen, når frivillige i højere grad skal løse velfærdsopgaver. Jan Jakobsen pegede på behovet for at drøfte, hvordan vi kommer videre med en positiv dialog om samskabelse, og om hvordan vi får lavet nye gode løsninger.