Du er her:

Transporthjemmesider- og apps er svært tilgængelige for personer med handicap

24. juni 2015

Manglende udnyttelse af digitale løsninger gør det vanskeligt for personer med handicap at bruge offentlig transport. Alt for mange må fravælge det og i stedet bruge dyre transport særordninger. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at tilgængeligheden bliver arbejdet ind i de digitale løsninger, så alle kan betjene sig fuldt ud på nettet - også de, som har særlige behov i forbindelse med rejsen.

”Mennesker med handicap vil gerne rejse og færdes i samfundet på lige fod med andre. Selvfølgelig finder folk ud af det på andre måder, men det bedste er, hvis så mange som muligt kan bruge de fælles løsninger. Det giver de bedste muligheder for den enkelte, og det kan også bedst betale sig for samfundet”.

Udtalelsen kommer fra Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd, i en pressemeddelelse i dag. 

Det Centrale Handicapråd har lavet en analyse af, hvordan passagerer med handicap bedst kan bruge transportselskabernes hjemmesider- og apps.

Analysen viser, at en stor gruppe passagere med handicap ikke kan gøre brug af de digitale løsninger. Det skyldes, at de digitale løsninger ikke følger de officielle standarder, der gør det muligt for blandt andre blinde, ordblinde og bevægelseshæmmede at bruge hjemmesider og apps. Eller fordi man ikke kan finde den nødvendige information, når man har særlige behov i forbindelse med rejsen.

DCH anbefaler, at tilgængeligheden bliver arbejdet ind i løsningerne, så flest muligt kan bruge dem. Og, at informationer og funktioner bliver udbygget, så man også kan betjene sig fuldt ud på nettet, når man har særlige behov i forbindelse med rejsen.  

Ifølge pressemeddelsen blev rapporten fremlagt på et senere seminar på IT-universitetet for de virksomheder, som har været med i undersøgelsen. På seminaret fortalte Maria Liisberg, fra Institut for Menneskerettigheder, om EU kommissionens forslag om at gøre den offentlige sektors websteder tilgængelige, som kan betyde yderligere krav fra EU på området. 

Vi kan håbe på, at et eventuelt tiltag fra EU-side vil skubbe på sådan, at det også bliver muligt for os med handicap at planlægge vores rejse, på forhånd.

Læs pressemeddelelsen fra Det Centrale Handicapråd

kkgs@handicap.dk