Du er her:

Turisme for alle gavner livskvalitet og økonomi

11. marts 2019

Ny analyse kommer med fire anbefalinger, der skal realisere potentialet i at tænke turisme for alle. Læs mere om DH's arbejde med turisme og hvordan det også kommer lokalsamfundet og borgerne til gavn, at det enkelte sted og oplevelser bliver mere tilgængelige.

I oktober 2018 tog Sif Holst, DH’s næstformand, til verdenskongres om turisme for alle i Bruxelles. Målet med turen var at suge erfaringer og indtryk med hjem, så vi kunne lære af gode udenlandske erfaringer og omsætte dem til en dansk politisk virkelighed. Det viste sig, at vi har meget at lære i Danmark.

Den gode ferieoplevelse er for alle. Derfor har vi i DH over de seneste par år sat fokus på at skabe bedre muligheder og turisme for alle. Vi støtter op, når destinationer som Mønsted Kalkgrube renoveres og tilgængelighed er tænkt ind fra begyndelsen som et arkitektonisk og landskabeligt greb. Samtidig ser vi et behov for at løfte temaet op over den enkelte feriedestination og ind på et nationalt politisk

Turisme for alle handler om den samlede rejse og destination. Hvis potentialet skal realiseres, kræver det både overnatningsmuligheder, oplevelser, adgang til natur og kyst, spiseoplevelser og transport, som er tilgængeligt for en bred målgruppe. Samtidig kommer det også lokalsamfundet og borgerne til gavn, at det enkelte sted og oplevelser bliver mere tilgængelige.

I en analyse om tilgængelighed i dansk turisme, som VisitDenmark i 2016 udarbejdede på vegne af Det Nationale Turismeforum, peges der på, at mennesker med funktions­nedsættelser i dag udgør ca. 8 pct. af alle overnatninger i Danmark, men at markedet reelt er større og i vækst – særligt også på grund af flere rejselystne ældre, hvor god tilgængelighed spiller en rolle.

Analysen tyder på, at der er et uforløst potentiale for desti­nationerne og erhvervet i forhold til at tiltrække flere turister og dermed skabe øget indtjening. Samtidig arbejder flere andre lande med en strategi for turisme for alle. Dette ønskede vi og Bevica Fonden at undersøge nærmere. Er der et uforløst potentiale? Hvad kræver det at forløse det? Og hvor skal man i så fald sætte ind for at realisere markedspotentialet for turisme for alle?

Nu er erfaringerne fra verdenskongressen i Bruxelles høstet og en række centrale turismeaktører er blevet interviewet om de danske forhold. Der foreligger nu en analyse og den peger på fire veje frem, hvis potentialerne ved at indrette turismetilbud for alle, skal indfris:

National strategi for turisme for alle
Erfaringerne fra de undersøgte lande peger alle sammen tilbage på, at en national politisk prioritering af turisme for alle er en afgørende kickstarter af udviklingen.

Pulje til implementering
Politiske vilje og ambitioner kan ikke stå alene, men må understøttes med midler til at udvikle og realisere turisme for alle.

Viden om markedet
Erfaringerne fra de øvrige lande viser, at hårde fakta om markedspotentialet har stor betydning.

Guidelines og inspiration
Manglende viden og kendskab til målgruppen og løsninger er en stor del af barrieren for turisme for alle.

DH vil nu gå videre med anbefalingerne til politikerne på Christiansborg og arbejde for gennemførsel af anbefalingerne i analysen.

Analysen kan læses i sin helhed på dette link: https://www.handicap.dk/files/2579/Turisme%20for%20alle_08.03.2019.pdf