Du er her:

Turisme for alle skal tænkes med på Vestkysten

13. juni 2018

Ny plan skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest attraktive turistattraktioner. DH anbefaler, at man bruger begrebet 'turisme for alle' og sikrer tilgængelighed.

Udviklingsplanen for Vestkysten blev lanceret for nylig og præsenteret for erhvervsministeren. Målet er at gør Vestkysten til en af Nordeuropas mest attraktive feriedestinationer.

Turismen på Vestkysten skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025. Vækstmålene skal nås gennem tættere samarbejde langs hele kysten og en fokuseret udvikling og kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Hvis vi skal nå ambitionen for vestystturismen, må vi arbejde målrettet med begrebet ’turisme for alle’. Der er et stort potentiale for at tiltrække turister med små og store handicap. Det kan være den gangbesværede bedstefar eller svagsynede tante, der vil rejse med familien”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”I vores nabolande har de succes med at udarbejde en turisme for alle strategi. Både Visit England og Visit Scotland har arbejdet målrettet strategisk med at gøre turisme for alle og lighed til en del af deres markedsføring og værdier. Den tilgang håber jeg, at vestkystkommunerne lader sig inspirere af”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Fremtidens vestkystturist er i stigende grad i gruppen 50 - 70 år og med større variation i rejsegruppen med ferier på tværs af generationer. Ved at arbejde målrettet med turisme for alle, kan der både skabes øget vækst og ligeværdighed”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Med udviklingsplanen ved vi, hvor vi især skal sætte ind med gode adgangsforhold for fremtidens vestkystturist, så vi imødekommer de større krav til indhold, kvalitet, fleksibilitet og tilgængelighed. Nu handler det om, at destinationsudviklingen på de 18 udvalgte steder tænker alle turister med.


Fakta: Udviklingsplan for Vestkysten
- De 18 udpegede feriesteder er: Skagen, Hirtshals/Tversted, Lønstrup, Løkken, Blokhus, Slettestrand/Thorupstrand, Klitmøller/Vorupør, Thyborøn, Thorsminde, Søndervig, Hvide Sande, Bork Havn/Nymindegab, Henne, Vejers, Blåvand, Fanø, Rømø, Højer.

Fakta: Vækstpotentiale i turisme for alle
- Omkring 8 pct. af alle turismeovernatninger i Danmark foretages af personer med fysisk funktionsnedsættelse.
- Studier i ind- og udland viser, at markedet for tilgængelige ferietilbud og –oplevelser er i vækst.
- Næsten hver fjerde dansker i alderen 16-64 år vurderer selv, at de har en fysisk funktionsnedsættelse.
- Stigende antal rejselystne ældre – (denne målgruppe rummer en vis grad af funktionsnedsættelse).
- 20 procent mener, at andre lande gør mere end Danmark for tilgængelighed og udenlandske turister mener, at Danmark halter bagefter sit nordeuropæiske konkurrencefelt.
- Det er ikke kun turisterne med funktionsnedsættelse, der vælger steder med tilgængelig turisme, men også deres pårørende og venner, der rejser med. Disse fremgår ikke af alle opgørelser.

Kilde: Analyse af VisitDenmark for Erhvervsministeriet

Læs udtalelser fra Erhvervsministeren om udviklingsplanen.

 

Fakta: Visit Britains erfaringer

Link: Visit Britain – Destinations for all 

Om Partnerskab for Vestkystturisme
Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme er stiftet af de 11 Vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme og de tre vestdanske regioner. Partnerskabet arbejder med at udvikle hele Vestkysten til én stærk destination gennem fælles vækstaktiviteter. Dansk Kyst- og Naturturisme varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet.
www.vestkystturisme.dk