Du er her:

TV2 får mere fokus på tilgængelighed

16. januar 2019

Kravene til tilgængelighed for mennesker med handicap er blevet udbygget i TV2's nye public service-tilladelse. Som noget nyt får TV2’s seere adgang til undertekster og tegnsprogstolkning på TV2 PLAY.

Kulturministeriet og TV2 har lavet en aftale om TV2’s nye public service-tilladelse, der løber fra 2019-2023. Kravene til tilgængelighed er blevet udvidet i aftalen, og mange af ønskerne fra DH og DH’s medlemsorganisationer er med.

Nye krav til TV2 PLAY

I den nye aftale skal TV2 øge andelen af tekstede programmer bl.a. i forhold til direkte debatprogrammer.

Derudover skal TV2’s seere hurtigst muligt og senest den 1. januar 2020 kunne finde TV2’s tekstede programmer på TV’s streamingtjeneste, TV2 PLAY.

Det samme gælder for TV2’s tegnsprogstolkede udsendelser, der også skal ligge på TV2 PLAY senest 1. januar 2020.

Begge dele har været et stort ønske fra DH’s medlemsorganisationer. Der er også fokus på dialogen med handicaporganisationerne, som foregår i TV2’s brugerråd, hvor DH og DH’s medlemsorganisationer deltager. I brugerrådet taler man om planlægning, prioritering og udvikling af området. 

Behov for ekstra fokus på oplæsning af undertekster og synstolkning

Der er desværre ikke konkrete krav til disse tjenester.

Der står i tilladelsen, at TV2 skal påbegynde og udbygge anvendelsen af øvrige tilgængelighedstjenester som f.eks. synstolkning og oplæsning af undertekster.

Inden udgangen af 2020 skal TV2 lave en evaluering af dette arbejde i samarbejde med TV2’s brugerråd.

Det er en forbedring i forhold til den tidligere public service-tilladelse, men vi kunne godt have ønsket, at der havde været mere målbare krav til både oplæsning af undertekster og synstolkning.

Derfor vil DH bl.a. fokusere på oplæsning af undertekster og synstolkning i brugerrådet i den kommende tid.