Du er her:

Tvang og låse har konsekvenser for mennesker med handicap

15. januar 2018

TV 2 har de seneste dage haft fokus på bostedet Sølund, da pædagogerne ikke længere må låse dørene og forhindre beboerne i at gå udenfor. Her er Danske Handicaporganisationers syn på sagen.

I gamle dage blev tvang benyttet i udbredt grad, og mennesker med handicap blev opbevaret på lukkede institutioner. I dag har mennesker med handicap fået rettigheder og skal have frihed ligesom alle andre.

Overordnet er DH’s holdning, at tvang skal undgås med forebyggelse, nok personale og socialpædagogiske indsatser.

DH-formand Thorkild Olesen mener, at det kan få konsekvenser for disse mennesker, hvis de bliver frihedsberøvet:

”Tvang mod beboernes vilje kan få negative sundhedsmæssige konsekvenser. Beboerne kan i værste fald få traumer, depression eller i vrede komme til skade. Derfor skal vi holde fast i rettighederne for mennesker med handicap,” siger han.

En af måderne at forebygge, at disse mennesker havner i en ulykkelig situation udenfor bostedet, ser vi blandt andet på demensområdet.

Thorkild Olesen henviser til, at personalet her arbejder med at aflede beboere, der går ud om aftenen og tilbyder dem aktiviteter, der matcher den enkeltes behov.

”På demensområdet er der samme diskussion, og man har derfor lavet en stor handlingsplan for 470 millioner kroner til at forebygge blandt andet magtanvendelse og tvang. Den samme politiske opmærksomhed bør også rettes mod mennesker med udviklingshæmning,” siger han.

De senere år har vi i Danmark rykket os mere og mere væk fra tvang og har givet mennesker med handicap rettigheder. Det skal vi fortsætte med. Og vi skal derfor hellere forebygge med nok personale og en socialpædagogisk indsats.

Tvang skal generelt være allersidste udvej

 

sj@handicap.dk