Du er her:

Ulighed i sundhed – hvad så nu?

24. juni 2016

Let og lige adgang. Det er et af de fine principper, det danske sundhedsvæsen bygger på. Virkeligheden i dagens Danmark er dog noget anderledes. TV-udsendelser fra DR har i billeder og ord dokumenteret, at der er stor social ulighed i sundhed. I den anledning var sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i samråd i dag sammen med social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Sundheds- og ældreministeren lagde vægt på tre ting, der i hendes øjne er vigtige for at sikre mere lige vilkår for borgerne: Gode rammer for et sundt liv. Samme adgang i hele landet til sundhedstilbud af kvalitet. Og en sundhedsindsats, der er målrettet den enkeltes behov.

”Jeg hørte, at ministeren er meget optaget af at komme den geografiske ulighed til livs. Det er jeg også. Der er for stor forskel på, hvilke tilbud man får, hvis man fx får en hjerneskade eller en kronisk sygdom. Der skal vi have stillet mere forpligtende krav til kvaliteten af behandling, pleje og genoptræning, så det ikke er postnummeret, der afgør, hvordan man klarer sig”, siger Thorkild Olesen.

Ministeren var optaget af, at ikke alle skal behandles ens. Der er borgere, der skal have særlig støtte, fordi de har svært ved selv at tage hånd om deres problemer og følge en behandlings- eller forebyggelsesplan.

”Jeg hørte visse positive signaler fra ministeren, hvad angår tidlig opsporing og forebyggelse. Hun støttede tanken om målrettede sundhedstjek over for de mest sårbare grupper med handicap. Hun henviste til de forsøg med sundhedstjek, der kører i 4 kommuner. Det drejer sig bl.a. om Roskilde Kommune, hvor de foreløbige resultater synes lovende. Nu håber jeg, hun vil følge op, når forsøgene er afsluttet, og brede sundhedstjekkene ud over hele landet. Det ville være et skridt i den rigtige retning”, fremhæver Thorkild Olesen.

Ministeren erkendte, at der er et problem med social ulighed i sundhed, men kom ikke med konkrete løsninger under samrådet.

”Jeg synes, problemet er så omfattende og alvorligt, at det kalder på handling. Jeg så gerne, at regeringen fremlagde en samlet handlingsplan for, hvordan den sociale ulighed i sundhed, der rammer mennesker med kronisk sygdom og handicap ekstra hårdt, kan nedbringes”, slutter Thorkild Olesen.