Du er her:

Unge med handicap presses i udspillet til gymnasiereform

7. april 2016

”Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse” er overskriften på regeringens udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser.

Som ventet er et af elementerne i regeringens udspil til en gymnasiereform, indførelsen af et karakterkrav på 4 i dansk og matematik, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Det mener DH er uheldigt, da det vil udelukke en del unge med handicap fra at få en gymnasial eksamen.

”Jeg er bekymret for, at man med et højt karakterkrav på fire vil ramme unge med handicap hårdt. Det vil ganske enkelt sætte nye barrierer op for at mennesker med handicap kan få en uddannelse. Det vil blandt andet ramme unge med ordblindhed, der ikke har fået den rette støtte i folkeskolen. De bliver nu yderligere straffet, hvis de på grund af et karakterkrav ikke kan blive optaget på en ungdomsuddannelse”, siger DH’s formand Thorkild Olesen.

Udspillet indeholder også en ændring af den nuværende HF-uddannelse, som også omfattes af karakterkravene på 4. Der lægges desuden op til at målrette HF uddannelsen til unge, der satser på professionsbachelor eller erhvervsakademiuddannelser, fx sygeplejerske eller finansøkonom. Hvis de unge efter en HF eksamen ønsker at læse videre på universitetet skal de tage et ekstra hf-modul på op til et halvt år.

Thorkild Olesen er stærkt forundret over forslaget til en ny HF-ordning:

”Det vil uden tvivl gøre det svært for mange unge med handicap at få en ungdomsuddannelse. For unge med ADHD, autisme eller unge med fysiske handicap, der hurtigt bliver udtrættede er HF enkeltfag en god mulighed, så længe der ikke er større fleksibilitet og inklusion på ungdomsuddannelserne generelt.”

Der lægges op til at reformen skal træde i kraft fra skoleåret 2017/2018. Karakterkravene på 4 indfases over tre år. Det betyder, at unge, der søger ind i 2017 og 2018 skal leve op til et adgangskrav på 2.
 

Læs mere om udspillet "Fra elev til studerende" på hjemmesiden for Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling