Du er her:

Unge med handicap sidder fast på kontanthjælp

14. december 2018

Børne- og Socialministeriet har fremlagt Socialpolitisk Redegørelse 2018.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)

 

Unge med handicap sidder fast på kontanthjælp

Børne- og Socialministeriet har fremlagt Socialpolitisk Redegørelse 2018.

Redegørelsen viser, at en stor gruppe unge med handicap er på midlertidige ydelser som kontanthjælp.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Det er skræmmende, at unge med handicap sidder fast på kontanthjælp. Det er gået for vidt og blevet meget svært at få førtidspension. Samtidig er der tydeligvis ikke gode uddannelses- eller jobmuligheder for de unge”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Vi bør skabe et mere værdigt system. Kan man ikke arbejde på grund af handicap, skal man have førtidspension og ro til eksempelvis at finde et skånejob. De, der kan komme i arbejde, har brug for langt bedre og mere sammenhængende indsatser. Det er urimeligt for den enkelte og spild af ressourcer for samfundet, når unge med handicap er på kontanthjælp i årevis”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Regeringen har sat et fornuftigt mål om, at 13.000 mennesker med handicap skal i arbejde frem mod 2025. Hvis målet skal lykkes, skal kommunerne have et langt større fokus på at tilbyde en indsats til unge, der sidder fast på kontanthjælp”.

Redegørelsen viser, at:

- Cirka 40 procent af 18-29-årige med et kognitivt handicap er på midlertidige ydelser som kontanthjælp og ressourceforløb (s. 241).

- Cirka 70 procent af unge med psykiske vanskeligheder er på midlertidige ydelser som kontanthjælp og ressourceforløb (s. 241).

Samtidig viser redegørelsen, at mange unge med handicap befinder sig på kontanthjælp over længere tid: Cirka hver tredje med ADHD har været på kontanthjælp i over et år. Blandt unge med autisme er tallet godt 20 procent, og for unge med skizofreni har omkring 45 procent været på kontanthjælp over et år (s. 249).