Du er her:

Usaglige tal fra KL

24. maj 2016

DHs formand Thorkild Olesen har i dag sendt brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann og finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Kære Karen Ellemann og Claus Hjort Frederiksen,

Det fremgår af flere medier i dag, at den kommunale økonomi iflg. KL trues af stigende udgifter til mennesker med handicap. Der henvises specifikt til, at udgifterne til varige og midlertidige botilbud, og til socialpædagogisk støtte, er steget med 1,3 mia. kr. fra 2013 til 2015. Løsningen er iflg. KL, at der enten må tilføres flere penge, eller at kommunerne må have flere muligheder for at styre udgifterne. 

Jeg finder KL’s fremlæggelse af tal og argumenter både usaglig og krænkende over for mennesker med handicap. Af tal fra Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet, der er fremlagt for den følgegruppe, der p.t. drøfter reform af voksenbestemmelserne i serviceloven, fremgår det, at udgifterne til voksenhandicapområdet er på samme niveau fra 2007 til 2014. Tallene viser også, at udgifterne er steget på nogle områder, og at de så til gengæld er faldet på andre områder. 

Det må siges at være meget usagligt, når KL tager et konkret område ud og fremhæver det som den generelle virkelighed. KL konstruerer en virkelighed som passer ind i et billede, hvor de kan præsentere mennesker med handicap som en dyr befolkningsgruppe. 

Virkeligheden er imidlertid, at udgifterne til voksenhandicapområdet samlet set er stabile. Tager man i betragtning, at antallet af mennesker med handicap er stigende, betyder det, at den støtte, hver enkelt medborger kan få i gennemsnit, falder. Det oplever mennesker med handicap hver eneste dag, fordi kommunerne i dag styrer området hårdt. 

Et af de forslag til yderligere styringsredskab, som vi har set fremført, er et substitutionsprincip, der skal give kommunerne mulighed for at bestemme, hvilken hjælp der er den rigtige, uanset om borgeren er enig heri eller ej. Jeg vil gerne advare meget kraftigt imod, at gennemførelse af dette princip indgår i den kommende økonomiaftale eller for den sags skyld i den kommende reform af voksenbestemmelserne. Serviceloven bygger på et princip om, at borgere, der har behov for hjælp, skal have en konkret og individuel vurdering af deres behov, og at dette behov afdækkes i en dialog mellem borgere og sagsbehandlere. En ændring af det princip til fordel for et substitutionsprincip er så grundlæggende en ændring af støttemulighederne, at det er uacceptabelt for Danske Handicaporganisationer. 

Jeg finder, at KL i sin argumentation krænker mennesker med handicap. Ingen anden befolkningsgruppe oplever år efter år at blive hængt ud af KL som værende dyr og besværlig. 

Jeg håber ikke, at regeringen falder for KL’s usaglige undersøgelser og argumenter. Blandt mennesker med handicap og i handicaporganisationerne har vi fået nok af stigmatiseringen. Derfor vil jeg bede om, at regeringen bidrager aktivt til, at forhandlingerne tager udgangspunkt i et sagligt talmateriale med fokus på at hjælpe og støtte borgerne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thorkild Olesen
Formand