Du er her:

Væk med barriererne i Europa: EU-kommissionen markerer den europæiske handicapdag

17. december 2014

Den 3. december er den europæiske handicapdag. EU-kommissionen markerer dagen ved at sætte fokus på, hvordan vi sammen kan bygge et Europa uden barrierer, "Building together a barrier-free Europe"

Den 3. december er den europæiske handicapdag. EU-kommissionen markerer dagen ved at sætte fokus på, hvordan vi sammen kan bygge et Europa uden barrierer, "Building together a barrier-free Europe"


Thorkild Olesen taler ved markeringen af den europæiske handicapdag

"EU spiller en central rolle i forhold til at sikre mennesker med handicap tilgængelighed og beskæftigelse, siger DH's formand, Thorkild Olesen. "Når nu danske politikere slæber på fødderne i forhold til at indføre en antidiskriminationslovgivning, må vi ty til hjælp fra EU for at få de samme muligheder som andre mennesker", fortsætter han.

Thorkild Olesen deltager som oplægsholder på EU-kommissionens konference i Bruxelles i forbindelse med handicapdagen. På konferencen drøfter deltagere fra bl.a. handicaporganisationerne, EU-kommissionen, virksomheder, tænketanke, fagforeninger og arbejdsgivere med udgangspunkt i beskæftigelse og tilgængelighed, hvordan kan bygge et Europa uden barrierer. De politiske diskussioner krydres med personlige oplevelser, der viser, hvordan personer med handicap stadig oplever at blive ekskluderet fra samfundet.

"EU-kommissionens opmærksomhed på EU's handicapdag den 3. december indebærer ikke store revolutioner. Men det indebærer at EU-kommissionen hvert år må fortælle, hvilke planer, der er for området og på denne måde sættes der i kommissionens arbejde fokus på personer med handicap. Man kan kalde det et årligt status og fremtidskig," siger Thorkild Olesen. I sit oplæg understreger han bl.a., at der er behov for at få skub i EU's antidiskriminationsdirektiv, der nu har ligget stille i 6 år.