Du er her:

Valgmøde: Handicaporganisationer ønsker forbud mod diskrimination og bedre retssikkerhed

10. juni 2015

Omkring 100 spørgelystne borgere gav ved gårsdagens valgmøde, i Handicaporganisationernes Hus, de fremmødte kandidater kamp til stregen. Hvorfor er mennesker med handicap udsat for diskrimination og dårligere stillet på en lang række punkter end andre, også når det gælder retssikkerhed? Hvad siger politikerne til, at borgerne mangler tillid til sagsbehandlingen? Og hvorfor mister man fx sociale ydelser, bare fordi man når folkepensionsalderen?

Tirsdag aften afholdt Danske Handicaporganisationer, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen valgmøde, i Handicaporganisationernes Hus. Seks kandidater havde sagt ja til at deltage og tilstede var Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti, Tina Nedergaard, Venstre, Mattias Tesfaye, Socialdemokraterne, Sarah Glerup Kristensen, Enhedslisten og Andreas Pourkamali, Radikale Venstre. Den sjette kandidat, Kristian Tørning fra Dansk Folkeparti, mødte ikke op. 

En undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd viste for nylig, at mennesker med handicap mangler tillid til den offentlige forvaltning. Mange føler sig ikke hørt og forstået, og mange mener ikke, at deres sagsbehandlere og andre, som de møder i den offentlige forvaltning, har viden nok om netop deres situation til at kunne vurdere deres behov for hjælp, støtte og ydelser. 

"I mange situationer er afgørelserne op til en kommunes skøn, men hvis den, der træffer afgørelsen, ikke har tilstrækkelig viden, hvor er så borgerens retssikkerhed?", spurgte Hjernesagens direktør, Lise Beha  Erichsen. 

Manglende viden - manglende tillid

I forhold til den manglende viden i kommunerne, langede Holger K. Nielsen, SF ud efter de senere års effektiviseringer, som har betydet et uforholdsmæssigt stort fokus på regneark, snarere end på faglighed. Til dette foreslog Poul V. Jensen, LA, en etablering af videnscentre, som kommunerne kan henvende sig til, når de mangler viden på et område.

Manglende viden fører til manglende tillid og Enhedslistens, Sarah Glerup, er ikke overrasket over den manglende tillid til den offentlige forvaltning. Hun mener blandt andet, at der mangler sanktionsmuligheder over for kommuner, der ikke gør det godt nok. En anden årsag til den manglende tillid mener Andreas Pourkamali, Rad. V., er borgernes oplevelse af, at hvis man opdager en fejl i sagsbehandlingen, bliver den ofte ikke rettet. "Derfor mener vi, at alle kommuner bør have en borgerombudsmand", sagde han.

"Det er selvfølgelig helt uholdbart, hvis borgerne ikke har tillid til forvaltningen. Vi mener blandt andet, at nogle af de specialområder, der nu ligger i kommunerne, skal tages fra dem - også, selv om det måske bliver dyrere", sagde Mattias Tesfaye, S.

Alle i arbejde - job til alle?

Liberal Alliance meldte klart ud, at alle, der kan, også skal arbejde, og at alle ydelsessatser bør være til diskussion. Det gav en vis usikkerhed og kritiske spørgsmål fra salen, for flere havde oplevelsen af, at mennesker med sygdomme eller handicap ofte enten bliver presset ud i arbejde, de ikke kan klare, eller at fx førtidspensionsafgørelser bliver forhalet i det uendelige af kommuner, der sender borgere ud i gentagne arbejdsafklaringsforløb og afviser speciallægeerklæringer. 

"Når stat og kommuner så gerne vil have folk i arbejde, hvorfor er der så ingen statslige flexjob?", spurgte en tilhører. Den bold greb Sarah Glerup, EL, og sagde, at vi i Danmark bør kigge over Øresund og kopiere svenskernes statslige flexjobvirksomhed. "Derudover mener vi, at man ikke skal piske folk ud på et arbejdsmarked, der grundlæggende ikke eksisterer", sagde hun med henvisning til, hvor vanskeligt det er at finde flexjob.

Venstre vil hellere give mennesker med handicap bedre muligheder for at deltage i samfundet end at øge overførselsindkomsterne. "Folk ønsker at komme i job, og vi mener, det er en forkert indgangsvinkel, når rød blok taler om at "presse folk ud i job", sagde Tina Nedergaard, V.

Flere af kandidaterne gav, efter mødet, udtryk for deres egen manglende viden på området. Flere var ikke opmærksomme på de mange indlysende urimeligheder og ufleksibiliteten, som de ville tage med hjem til Christiansborg til videre diskussion.

kkgs@handicap.dk