Du er her:

Vellykket DH-arrangement til Statspartssamling i New York

15. juni 2016

DH afholdte i går et debatarrangement til Statspartsamlingen, der afholdes i FN’s hovedkvarter. En af talerne til arrangementet var social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

I disse dage afholdes den årlige Statspartsamling i FN-bygningen i New York. Statspartsamlingen er en tre-dages begivenhed, hvor både officielle repræsentanter fra medlemslandene og repræsentanter fra en lang række handicaporganisationer mødes.

Ved årets statspartssamling afholdte DH i samarbejde med Sightsavers, International Disability Alliance og Social- og Integrationsministeriet et debatarrangement, der trak mange tilhørere til. De var mødt for at høre forskellige bud på, hvordan optimeret budgettering og bedre dataindsamling kan forbedre inklusionen og deltagelse for personer med handicap.

En af talerne var social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Ministeren lagde vægt på, at mange personer med handicap ikke er i job, selvom de gerne vil. Det er en udfordring, som ministeren gerne vil løse. Det skal blandt andet ske gennem et stærk samarbejde med civilsamfundsorganisationer, bedre og mere valide data fra beskæftigelsesprojekter samt regeringens 10 nye sociale mål.

Til debatarrangementet var der en række øvrige talere. David Ole Sankok fra Kenyas Centrale Handicapråd fortalte om de forbedrede forhold og rettigheder, som personer med handicap i Kenya har fået de senere år, men også om de udfordringer, som Kenya står over for.

Priscille Geiser fra Handicap International fortalte om vigtigheden af at udnytte ressourcerne bedst muligt og nævnte her de gode erfaringer, der er fra samarbejde på tværs af landegrænser.

Claire McKeown fra UK Bond Disability and Development Group understregede hvor vigtigt det er, at arbejde med de målbare indikatorer, der giver svar på de spørgsmål, man stiller. Derudover lagde hun vægt på, at vi også undersøger, om vores initiativer også virker for de mest marginaliserede mennesker.

Som afslutning på debatarrangementet rundede DH’s formand Thorkild Olesen af med at takke både talere og tilhørere. Han fremhævede, at vi har nået meget, men at der stadig er meget der skal gøres, og at et mangestrenget og bredtfavnende samarbejde er nødvendigt både globalt, nationalt og lokalt.

jh@handicap.dk