Du er her:

Verdens mest tilgængelige kontorhus fylder fem år

13. december 2017

Der blev 12. december skålet og spist kage, da ansatte og organisationer i Handicaporganisationernes Hus fejrede husets femårsdag.

Femårsdagen for Handicaporganisationernes Hus blev fejret med reception, taler og en kæmpe søstjerneformet kage.

Husets brugere modtog også en særlig lykønsking på dagen fra DH´s formand Thorkild Olesen. For det er de daglige brugere af huset, som har været med til at føre visionerne bag Handicaporganisationernes Hus ud i livet, sagde formanden. 

"Vores drøm er gået i opfyldelse. Med alle vores forskelligheder er vi samlet under et tag, og sammen udfordrer, inspirerer og støtter vi hinanden i den fælles sag at skabe gode liv for alle med handicap. Integration og rummelighed i et".

Direktør for Spastikerforeningen, Mogens Widerholt talte også begejstret om synergien i samspillet mellem handicaporganisationerne:

"Vi er i dag bedre og dygtigere interessevaretagere på vores medlemmers vegne end vi var for fem år siden. Når LEV gør dit og Hjernesagen gør dat, så kan vi sgu også! Det er sundt og gør os bedre. Og det gør os bedre, at vi altid har nogen at spørge til råds. Der er ganske enkelt opstået et frugtbart og mere givtigt fagligt miljø, som gør os alle sammen bedre".

Den 12. december 2012 rykkede vi ind her i Handicaporganisationernes Hus. Og huset var ikke kun en god idé på tegnebrættet. Det er også blevet en suveræn arbejdsplads og et modelbyggeri, som folk kommer langvejsfra for at se og opleve.

kkgs@handicap.dk