DH-Sekretariatet

Sekretariatet

Vis kun:

Direktør

Lars Midtiby
lm@handicap.dk
2220 0801

Afdeling for Politik og udvikling (APU)

Anita Vium Jørgensen
Politisk chef
avj@handicap.dk
2913 0374
Christian Lildholdt Jensen
Politisk konsulent, beskæftigelsesområdet
clj@handicap.dk
3073 4220
Karen Il Wol Knudsen
Chefkonsulent, Inklusion i grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, specialpædagogisk støtte og SU, voksenspecialundervisning, folkeoplysningsloven og anden uddannelse
kwk@handicap.dk
3638 8553
Maria M. Holsaae
Chefkonsulent. Det sociale område, herunder sociale tilbud, kompensation og det specialiserede socialområde, retssikkerhed og koordinator for frikommuneforsøg
mmh@handicap.dk
2445 1557
Mette Søndergaard Pedersen
Organisations- og Udviklingskonsulent, Rådgivning om politisk interessevaretagelse i kommunerne, kompetenceudvikling af frivillige, organisationsudvikling. Politisk betjening af DH’s forretningsudvalg, Handicappolitisk Råd og Repræsentantskabsmøde.
msp@handicap.dk
2171 6843
Monica Løland
Chefkonsulent, Fysisk tilgængelighed, tilgængelighed til transport, digital tilgængelighed, obligatorisk digitalisering, tilgængelige hjemmesider, standardisering og EU-koordinator
mol@handicap.dk
3638 8524
René Sørensen
Ph.D-studerende
Tony Bech
Chefkonsulent, Fysisk tilgængelighed
tb@handicap.dk
6114 8352
Torben Kajberg
Chefkonsulent, Sundhedsområdet, herunder sygehusvæsen, almen praksis, forebyggelse, medicinområdet, tandsundhed, kliniske retningslinjer, patient- og pårørendeinddragelse, patientklagesystem, genoptræning, sundhedstjek og lighed i sundhed. Endvidere forskningsområdet, forsikring
tk@handicap.dk
3043 9688

Afdeling for internationalt samarbejde (AIS)

Anne Sophie Fabricius
Rådgiver & Programkoordinator - Nepal
asf@handicap.dk
2924 5338
Gitte Liebst Robinson
Chefkonsulent
gr@handicap.dk
3020 5484
Heidi Legêne
Rådgiver og Programkoordinator - Uganda
Ina Lykke Jensen
Chefkonsulent
ilj@handicap.dk
3028 3539
Mette Müller Kristensen
International chef
mmk@handicap.dk
2714 0920
Sarah Wolf
Konsulent - Kommunikation
sw@handicap.dk
30737630
Renu Lohani
Landerepræsentant Nepal
Rosemary Njuki Nakkungu
Administrator Uganda
Teis Piel Christensen
Rådgiver & Programkoordinator - Rwanda
tpc@handicap.dk
2924 5448
Kristine Himmelstrup
Studentermedhjælper

Bogholderi/administration

Carsten Rath
Controller
cr@handicap.dk
3043 0296
Henrik P. Hansen
Regnskabschef
hph@handicap.dk
3638 8507
Lene Romby Nielsen
Bogholderi
lrn@handicap.dk
3638 8546
Susanne Broholm
Bogholderi
sb@handicap.dk
3638 8518

Brugerservice

Helle Harty
Sagsbehandler, Parkeringskort og Ledsagekort
Jan Nielsen
Daglig leder
Marina Barkmann
Sagsbehandler, Parkeringskort og Ledsagekort
Per Holm Knudsen

Kommunikationsafdelingen

Jens Anton Tingstrøm Klinken
Kommunikationschef
jatk@handicap.dk
3043 0247
Karen Kristine Grove Sørensen
Kommunikationskonsulent
kkgs@handicap.dk
4140 7159
Sigurd Jørgensen
Kommunikationskonsulent
sj@handicap.dk
9215 0088

Sekretærer

Karin Friis Trebbien
Sekretær
kft@handicap.dk
3638 8520
Vita Nielsen
Konference-, organisations- og afdelingssekretær
vn@handicap.dk
4028 1519