Du er her:

Hvad er et handicap?

Du har et handicap, hvis du har en langvarig funktionsnedsættelse, der begrænser dig i hverdagen.

En langvarig funktionsnedsættelse kan være, hvis du bliver født med nedsat hørelse, bliver lam efter en trafikulykke eller får diagnosen PTSD.

Handicappet opstår i mødet mellem funktionsnedsættelsen og samfundets barriere. Det kan være forhindringer på arbejdspladsen, i byrummet eller når du besøger venner og familier.

Det er ikke dig, der er ”handicappet”. Det er samfundets manglende tilpasning, der giver problemet. Man kalder det for det relationelle handicapbegreb.

Den officielle definition på handicap er i FN’s handicapkonvention, som Danmark har tilsluttet sig.

Definitionen lyder:

”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”

FN’s handicapkonvention opdeler handicap i fire forskellige typer:

  • Fysiske handicap
  • Kognitive handicap
  • Psykiske handicap
  • Sensoriske handicap (sanser)

Hvor mange har et handicap?

Handicap bliver ikke registreret i Danmark. Men større undersøgelser viser, at omkring 30 procent af danskerne i  alderen 16-64 år vurderer, at de har et større eller mindre handicap. Heroveni kommer børn og ældre med handicap.

122.812 danskere har ifølge VIVE et større psykisk handicap. 357.599 har større fysisk handicap

Kilden er VIVE’s store stikprøveundersøgelse, som kan findes i rapporten ”Personer med handicap – handicap og levevilkår 2016”.

Du kan rapporten her hos VIVE.