Du er her:

Repræsentantskabet

Referater, indkaldelser m.v. vedrørende DH's øverste myndighed, repræsentantskabet (tidl. kaldet hovedbestyrelsen).

DH's repræsentantskabsmøde holdes hvert andet år i ulige år.

DH's medlemsorganisationer har hver to stemmer på repræsentantskabsmødet. DH's afdelinger udpeger i hver af de fem regioner tre repræsentanter med stemmeret og tre observatører.

Referat fra Repræsentantskabsmøde: 20132014, 2015, 2016, 2017

Læs DH's handlingsplan 2018 - 2021.

Læs DH's seneste årsberetning fra 2016 

Læs DH´s årsberetning på engelsk: Disabled People´s Organizations Denmark, Annual Report 2015