Du er her:

Beskæftigelse

Her finder du information om råd og nævn inden for beskæftigelsesområdet, som Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i.

Beskæftigelsesrådet

Formål

Beskæftigelsesrådet er et råd bestående af repræsentanter for lønmodtager- og arbejdsgivere, KL og DH. Rådet rådgiver beskæftigelsesministeren om beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. større reformer og udspil og ministerens mål for indsatsen.

Sammensætning

Rådet har 26 medlemmer, hvoraf en er formand. Alle medlemmer undtagen formanden er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra organisationerne. DH har én repræsentant i rådet. Rådet afholder 8 møder årligt. Rådet har et forretningsudvalg bestående af 2 repræsentanter fra hhv. LO, DA og KL. Det nuværende råd fungerer i perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2018. 

DH er repræsenteret ved følgende medlemmer:

 • Thorkild Olesen                                 DH formand
 • Christian Lildholdt Jensen suppleant    DH 

Mere information om beskæftigelsesrådet

Læs mere om Rådet her.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Formål

Fondens formål er at anvende midler til forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet. Det omfatter indsatser der forebygger fysisk og psykisk nedslidning, arbejdsulykker og erhvervssygdomme; indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer, personer med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden efter sygdom.

Sammensætning

Fondens bestyrelse er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra følgende organisationer: LO, DA, FTF, AC, DA, Lederne, Danske Regioner, KL samt DH. Alle organisationer har én repræsentant, undtaget LO, som har to. Herudover udpeger ministeren en formand. Rådet fungerer for fire år ad gangen.

DH er repræsenteret ved følgende medlem:

 • Janus Tarp              PTU

Mere information om fonden for forebyggelse og fastholdelse

Læs mere på http://www.forebyggelsesfonden.dk/

Regionale arbejdsmarkedsråd

Formål

Fra 31.december 2014  blev de lokale og regionale beskæftigelsesråd (RBR) nedlagt. I stedet oprettedes 8 nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), som skal følge arbejdskraft-oplandene og som skal betjenes af 3 decentrale arbejdsmarkedskontorer beliggende i Odense, Roskilde og Aalborg. Rådenes opgaver er at analysere og overvåge resultater og effekter af kommunernes beskæftigelsesindsats.  Rådene skal også koordinere uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Sammensætning 

Rådene bliver sammensat af repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, Danske Regioner, kommunerne og DH. 

DH er repræsenteret i alle Regionale Arbejdsmarkedsråd ved følgende medlemmer for perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2022:

Nordjylland

 • Jette Myglegaard         ADHD
 • Lise Dam Rasmussen   Høreforeningen

Vestjylland

 • Ole Johnsen                  UlykkesPatientForeningen & Polioforeningen
 • Anita Zacho                  Scleroseforeningen 

Østjylland

 • Finn Amby                    Dansk Blindesamfund 
 • Anita Zacho                  Scleroseforeningen          

Sydjylland

 • Ellen Dall                     Dansk Handicap Forbund
 • Bjørn Medom Nielsen    Sind

Fyn

 • Erik Vind Frost             Dansk Blinde Samfund
 • Lisbeth Hansen            Scleroseforeningen

Sjælland

 • Bent Munch                 UlykkesPatientForeningen & Polioforeningen
 • Alf Hansen                   Diabetesforeningen

Hovedstaden

 • Lis Særmark-Thomsem Diabetesforeningen
 • Bo German Thomsen    Dansk Blindesamfund

Bornholm

 • Niels Klitgaard Lund    UlykkesPatientForeningen & Polioforeningen
 • Anette Rasmussen      Dansk Handicap Forbund

Mere information om det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Læs mere de Regionale Arbejdsmarkedsråd her.