Du er her:

Rettigheder

På denne side kan du finde information om råd og nævn inden for rettighedsområdet.

Institut for menneskerettigheder

Formål

Institut for Menneskerettigheder er en uafhængig institution i den offentlige forvaltning. Instituttet har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder og ligebehandling af alle i Danmark. Instituttet er A-akkrediteret efter FN’s Parisprincipper, der siger, at menneskerettighedsinstitutioner skal have et tydeligt og tilstrækkeligt mandat, besidde stor ekspertise og være sikker på en tilstrækkelig grundbevilling. Instituttet blev etaberet som Det Danske Center for Menneskerettigheder i 1987.

Instituttets opgave med at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FN’s Handicapkonvention i Danmark løses ved udarbejdelse af dokumentation, afholdelse af temadage, kommentering af lovforslag og undervisning.

Sammensætning

Instituttet ledes af en bestyrelse på 14 medlemmer. De udpeges af universiteterne og af Rådet.

  • Stig Langvad fra Dansk Handicap Forbund er medlem af Instituttets bestyrelse. 

Derudover er der Rådet for Menneskerettigheder. Rådet vurderer og foreslår aktiviteter for Instituttet. Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en række myndigheder og organisationer, bl.a. DH.

  • DH er repræsenteret i Rådet af DH's direktør Lars Midtiby.

Du kan læse mere om sammensætningen af Rådet for Menneskerettigheder her. 

Mere information om Instituttet

Find mere information om Instituttet her.