Du er her:

Tværgående råd & nævn

Her finder du information om råd og nævn som har tværgående emneområder, som Danske Handicaporganisationer er repræsenteret i.

Kontaktudvalget for 2020-strategien

Formål

Europa 2020-strategien er EU’s overordnede og langsigtede strategi i forhold til at øge væksten i EU. I forbindelse med udmøntning af EU’s strategi på nationalt plan, har den danske Udenrigsministerium nedsat et kontaktudvalg for at få input fra en række danske interesseorganisationer, Udvalget konsulteres også i forbindelse med udarbejdelsen af de national målsætninger.

Sammensætning

Kontaktudvalget består af cirka 30 interesseorganisationer, som har fokus på vækst-og beskæftigelsesdagsordenen.

Herunder Danske handicaporganisationer. Udvalget mødes fire gange årligt.

  • Danske Handicaporganisationer er repræsenteret som organisation i Udvalget.

Mere information

Læs mere om Europa-2020 strategien og Kontaktudvalget for 2020-strategien her (link til udenrigsministeriets hjemmeside).

EU-specialudvalg for arbejdsmarked og sociale forhold

Formål

Når EU-Kommissionen fremsætter lovforslag sendes forslaget via Udenrigsministeriet til de relevante fagministerier. Herefter sendes forslaget til høring i de såkaldte EU-Specialudvalg, som hver især har et specielt fokusområde. Formålet er at frembringe det første grundlag for en officiel holdning til lovforslaget. Specialudvalgene mødes generelt tidligt i EU-lovgivningsprocessen.

Sammensætning

Der eksisterer lige nu 32 forskellige Specialudvalg. De enkelte specialudvalg består af embedsmænd fra de relevante ministerier samt interesseorganisationer. Men den konkrete sammensætning af udvalgene varierer. Der sidder dog repræsentanter fra Udenrigsministeriet i alle udvalg.

  • DH er repræsenteret som organisation i EU-Specialudvalget for arbejdsmarked og sociale forhold.

Mere information

Læs mere om Specialudvalget her (link til eu-oplysning.dk).

Find den samlede liste over specialudvalg