Politik

Tilgængelighed: Bedre adgang til internet, transport, veje og bygninger - til gavn for alle.

Retssikkerhed: Vi presser på for fair behandling og mere tillid mellem menneske og system.

Beskæftigelse: Flere med handicap skal i job, så vi kan bidrage med det, vi kan.

Uddannelse: Flere skal have en uddannelse, for vi med handicap vil også være dygtige.

Sundhed: Vi vil fjerne uligheden ved at kæmpe for bedre sundhedstilbud, så vi også får et godt liv.

Læs mere ved at klikke på vores mærkesager.