Du er her:

DHs Handlingsplan

Introduktion til DHs 4-årige handlingsplan.

DHs opgave er at varetage fælles interesser for de 34 landsdækkende medlemsorganisationer.  

DH arbejder med udgangspunkt i FN's Handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte, at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder.

DH's handlingsplan 2018 - 2021 er vedtaget på DHs repræsentantskabsmøde i oktober 2017. Handlingsplanen afspejler de områder, som DH særligt skal fokusere på indenfor handlingsplanens periode.

Handlingsplan 2018-2021 "Vi kan mere end I tror" kan downloades via dette link