Du er her:

Metode

Her kan du læse mere om projektets metoder og aktiviteter

I det første projektår, juni 2012-juni 2013, fokuseres på research, erfarings- og vidensindsamling samt udvikling af materialer og værktøjer:

 • Deltagende observation og interviews på skoler
 • Udvikling af undervisningsmaterialer målrettet børn i indskolingen om mangfoldighed
 • Udvikling af materialer til dialog om inklusion til forældremøder
 • Udvikling af materialer til lokale dialogmøder samt til lokale handicapråd
 • Rekruttering samt uddannelse af inklusionsambassadører
 • Udvælge samarbejdskommuner samt skoler
 • Kontakt og erfaringsudveksling med relevante aktører på området
 • Research og indsamling af viden og gode erfaringer i relation til inklusion

I det andet projektår, august 2013-august 2014, fokuseres afvikling af lokale aktiviteter samt evaluering og formidling i fokus:

 • Dialogmøder og undervisningsforløb på skoler
 • Lokale dialogmøder
 • Lokale aktiviteter i medlemsorganisationer og DH-lokalafdelinger
 • Evaluering af projektet
 • Formidling af projektet