Du er her:

Projektmaterialer

Her kan du finde de materialer, der er udviklet i forbindelse med projekt Skolernes fællesskab er for alle.

Inklusionsguide

Download 'Inklusionsguide til forældre og undervisere' (PDF): 

Skolernes fællesskab er for alle har udviklet en guide til forældre og undervisere i 0. og 1. klasse. Guiden giver gode tips til undervisere i relation til, hvorledes du kan arbejde med et inkluderende skole-hjemsamarbejde. Desuden giver guiden forældre gode råd til, hvorledes I kan understøtte inklusion via et godt forældresamarbejde i klassen. 

Guide to inclusive parental and school-home cooperation

Download 'Guide to inclusive parental and school-home cooperation' (PDF): For parents and staff in initial years of schooling.

Inspirationsguide

Download 'Inspirationskatalog til undervisere til Skolernes fællesskabsdag' (PDF): 

På Skolernes fællesskabsdag sætter projekt 'Skolens fællesskab er for alle' fokus på plads til forskellighed i klassefællesskabet.Undervisere i 0. og 1. klasse kan i inspirationskataloget finde links, øvelser og gode tips til indholdet på en sådan temadag.

Film til børn om inklusion

Denne film handler om inklusion og venskaber i en 0. klasse. Filmen varer ca. 5 minutter og kan anvendes i undervisningen i 0. og 1. klasse i forbindelse med Skolernes Fællesskabsdag.

Se inklusionsfilmen til børn på dansk (youtube.com)

Se inklusionsfilmen til børn på dansk med tegnsprogstolk og undertekster (youtube.com)

Se inklusionsfilmen til børn på engelsk(youtube.com)

Film til forældre og undervisere om inklusion

Denne film handler om inklusion og forældresamarbejde i en 0. klasse. Filmen varer ca. 12 minutter og kan anvendes i forbindelse med forældremøder om inklusion i 0. og 1. klasse.

Se film til forældre og undervisere om inklusion på dansk (youtube.com)

Se film til forældre og undervisere om inklusion på dansk med tegnsprogstolk og undertekster (youtube.com)

Inspirationsmateriale til skolebestyrelser om inklusion i skolen

Skole og Forældre og Det Centrale Handicapråd gennemfører projektet Forældre Fremmer Fællesskabet, som har til formål at ruste skolebestyrelser til inklusionsarbejdet. På hjemmesiden kan du finde inspiration til at udarbejde principper, føre tilsyn og gode eksempler fra andre skolebestyrelser.

Link til hjemmesiden: http://inklusionsklar.dk 

Danske Handicaporganisationer samarbejder tæt med Skole og Forældre samt Det Centrale Handicapråd om projekterne.

Interviews og observationer med børn omkring inklusiondebatten

For at inddrage børnenes stemme i inklusionsdebatten, har projekt Skolens fællesskab er for alle foretaget interviews med børn, samt deltagende observation i skoleklasser. Download interviews med børn her (PDF), eller download observationer af børn i forbindelse med inklusion her (PDF).