Du er her:

Bag om

Finansiering
Projektet er finansieret af SATS-puljemidler.

Projektperiode
Projektet kørte i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2015

Samarbejdspartnere
Projektet blev gennemført i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og det etniske minoritetsnetværk Marhaba.

Netværksgruppe
I projektet blev der oprettet en netværksgruppe, som Danske Handicaporganisationers lokalafdelinger og medlemsorganisationer kunne tilmelde sig, mhp. at få lokale erfaringer og viden i spil, samt kvalificere og sprede projektets erfaringer.

Følgegruppe
I følgegruppen sad repræsentanter fra Frivillignet, Marhaba, Rådet for Etniske Minoriteter, Social- og Integrationsministeriet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Socialstyrelsen og repræsentanter fra handicaporganisationerne ved SIND og Dansk Blindesamfund.

Afsluttende statusrapport
Her finder du Projekt Dobbeltminoriteters statusrapport. Download rapporten her (Wordfil: åbner nederst på siden).