Du er her:

Baggrund

Personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap udgør en minoritet i minoriteten, hvilket kan øge sandsynligheden for marginalisering og isolation i samfundet. Der er ikke et samlet billede af udfordringerne for etniske minoriteter med handicap, og mange udfordringer vil være akkurat de samme, som for alle andre personer med handicap i Danmark. Men der er indikationer på, at gruppen kan være ekstra udsat.

Fx. en overrepræsentation af personer med ikke-vestlig baggrund blandt nye førtidspensionister i 2010, og desværre en underrepræsentation i fleksjobordningen for personer med nedsat arbejdsevne. Andre indikationer er, at der er forholdsvis få etniske minoriteter i handicaporganisationerne, et manglende beredskab til at inkludere mennesker med handicap i frivillige organisationer, der arbejder med integration, og en manglende tilstedeværelse af mennesker med handicap i etniske minoritetsforeninger.

Danske Handicaporganisationer (DH) ønsker, at flere mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og handicap inkluderes i de frivillige sociale organisationer, da netværk, adgang til rådgivning, viden, og oplevelsen af at bidrage til et fællesskab, kan fremme målgruppens muligheder for at forbedre egen livssituation og en styrket samfundsintegration.