Du er her:

Produkter

Her på siden er produkterne fra projekt Dobbeltminoriteter.

Inspirationsmateriale om mangfoldig inklusion i foreningslivet

Inspirationsmaterialet er for alle, der arbejder med frivilligt arbejde og gerne vil have fokus på at skabe plads til forskellighed og mangfoldighed i jeres forening. 

Inspirationsmaterialet består af 4 pjecer med hver sit tema.
I pjecerne finder du en beskrivelse af temaet sammen med forslag til konkrete øvelser og i nogle tilfælde materiale til at gennemføre øvelserne med.

1. Hvorfor arbejde med mangfoldighed i vores forening?

/1 forside af pjecen Hvorfor arbejde med mangfoldighed i vores fo (82942)

Øvelsesmateriale til denne pjece: 
Refleksionspapir

2. Alle kan være med i vores forening!

/2 forsidefoto af pjecen Alle kan vre med i vores forening.jpg (82943)

Øvelsesmateriale til denne pjece:
- Skema til perspektiv-skifte
- Mangfoldigheds-tjeklisten

3. Mere mangfoldighed gennem samarbejde med andre foreninger

/3 forsidefoto af pjecen Mere mangfoldighed gennem samarbejde.jpg (82944)

Øvelsesmateriale til denne pjece:
- Netværksedderkop
- Værdikort

4. Mangfoldighed i vores interessepolitiske arbejde

/4 forsidefoto af pjecen mangfoldighed i vores interessepolitiske (82945)

Øvelsesmateriale til denne pjece:
- Screening skabelon

 

Pjece til handicaporganisationerne om mainstreaming af mangfoldighed

Mainstreaming af mangfoldighed i handicaporganisationerne 

 

 

Postkortet "Alle kan være med i vores forening"

Postkortet har en QR kode og link til projektets inspirationsmateriale med de fire pjecer. 

Download postkortet her eller klik på billedet

 

Udstillingen "En minoritet i minoriteten"

Her kan du downloade udstillingen, som indeholder en række casehistorier fra personer med dobbeltminoritet, samt en billedreportage. 

Download udstillingen her eller klip på billedet 

Download udstillingsteksten her

 

Materiale fra konferencen "Rimer foreningsliv på mangfoldig deltagelse?" 2015

Her kan du finde materialet fra oplæg og workshops på konferencen, samt programmet for dagen.

Download slides fra workshop: Brobygning mellem foreninger giver gevinst for udsatte grupper 

Download slides fra workshop: Inklusion af personer med handicap i foreningslivet - det behøver ikke være så svært

Download slides fra workshop: Inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund i foreningslivet 

Download slides fra workshop: Hvordan sikrer vi det gode møde, når kultur spiller ind?

Download slides fra Morten Sodeman

Download slides fra Mads Espersen

Download slide fra Dorthe Stief Christensen

Download programmet her

 

Projekt Dobbeltminoriteters videns- og litteraturoversigt

Projektet har indsamlet viden og litteratur om målgruppen, samt om mangfoldig inklusion generelt til inspiration for andre.

Download videns- og litteraturoversigten her eller klik på billedet 

 

En oversigt over medlemsorganisationer med erfaringer med etniske minoriteter i foreningsarbejdet

Oversigten er færdiggjort i foråret 2015 og viser hvilke af DH´s medlemsorganisationer der har erfaringer med etniske minoriteter i deres foreningsarbejde.

Download oversigten her

 

Oplægsholder Guide: Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

Her finder du en række gode råd til at forberede og strukturere dit oplæg og gennemføre det, samt konkrete eksempler som kan tjene til inspiration.

Download guiden her 

 

Ide-katalog fra mangfoldighedsundervisning

I 2013 deltog konsulenter, ledere og bestyrelsesaktive fra hhv. handicaporganisationerne, Marhaba og Frivillignet på modul 2 i forbindelse med projekt Dobbeltminoriteters mangfoldighedsundervisning. Idekataloget er sammensat på baggrund af dagens workshops og de fokuspunkter, deltagerne har budt ind med i forhold til deres fremtidige arbejde.

Download ide-kataloget i word-format her

 

Redskaber: Handicap og tilgængelighed

Listen er ikke udtømmende, men skal ses som inspiration.

Klik her for at få konkrete redskaber til arbejde med handicap-tilgængelighed og inklusion.