Du er her:

Kickstart

Der er behov for at sætte fornyet fokus på beskæftigelsesindsatsen og jobskabelsen for personer med handicap lokalt. Beskæftigelsesfrekvensen for personer med handicap er før og under den økonomiske krise faldet relativt mere end beskæftigelsesfrekvensen for personer uden handicap. Niveauet har overordnet set ikke rykket sig væsentligt de sidste 50 år.

I de senere år der samtidig gennemført en række reformer af forsørgelsesydelser og beskæftigelsesrettede ordninger, herunder kontanthjælp, førtidspension og fleksjob, som indebærer stramninger i krav til rådighed og jobsøgning for personer med handicap og nedsat arbejdsevne. Job til denne gruppe bliver derfor endnu vigtigere.

 Endelig nedlægges de lokale beskæftigelsesråd med udgangen af 2014. Der etableres i stedet 8 regionale arbejdsmarkedsråd, som fra regionalt hold skal overvåge og bidrage til at udvikle kommunernes beskæftigelsesindsats. Det giver et behov for at udvikle nye platforme og samarbejder lokalt omkring beskæftigelsesindsatsen, hvor DH også fortsat skal kunne spille en konstruktiv rolle.

DH projektet ’Kickstart’ (2014-medio 2015) tager afsæt i disse udfordringer ved at udvikle en model for, hvordan handicaporganisationerne kan indgå i nye alliancer med kommune, virksomheder og andre civilsamfundsorganisationer, erhvervsnetværk m.fl. og herigennem udvikle nye metoder til jobskabelse i den lokale beskæftigelsesindsats.