Du er her:

Mening og mestring

Projektet udvikler i samarbejde med fire jobcentre og ni handicaporganisationer psykoedukation som metode for borgere med kognitive funktionsnedsættelser og ønsker herigennem at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Jobcentrene i Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg og Odsherred deltager i projekt ”Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser – lidt mere end et metodeprojekt” i perioden 2014-2016 og kan henvise borgere til mestringsforløb.

Alle medlemmerne af Danske Handicaporganisationer har været inviteret til at deltage i projektet, heraf har ni organisationer valgt at deltage. 

Mestringsforløbene varetages af handicaporganisationerne, der har dybdegående viden om de enkelte handicaps og de udfordringer, som deres borgere har.

Under 'De ni handicaporganisationer' kan du læse mere om de enkelte organisationer, Mestringsforløbene i hver enkel organisation og printe en brochure til borgeren.

Denne hjemmeside henvender sig til Jobcentermedarbejderne i de fire Jobcentre og anvendes i forbindelse med opsporing og henvisning af borgere til projektet.

Hvis du som borger har opdaget denne hjemmeside og ønsker at blive henvist til projektet, kan du enten kontakte din sagsbehandler i en af de fire kommuner eller den relevante handicaporganisation.