Du er her:

Beskrivelse af Mestringsforløb i ADHD-foreningen

Mening og Mestring med ADHD er et tilbud, der skal give mening for borgeren med ADHD. Borgeren skal få større forståelse for sine kognitive vanskeligheder og derigennem opnå bedre mulighed for at mestre sit liv.
Forløbet varetages af Jette Myglegaard (JM), jm@plusjob.dk, tlf.nr 20329901, og er opdelt i et individuelt for-forløb og et gruppebaseret hovedforløb

For-forløb

JM aftaler møde med kursist. Her orienteres om projektet.
Tillidsskabende dialog omkring ADHD og kognitive vanskeligheder.
Motivation og mulighed afklares.
Ved manglende motivation og/eller mulighed orienteres JC-sagsbehandler.
Ved fortsat interesse udarbejdes, med udgangspunkt i aktuel situation, kort anamnese med fokus på udfordringer ift skolegang, uddannelse og beskæftigelse..
Der anvendes interviewguide.
Dokumentation gennemgås (vurdering af yderligere behov).
Funktionsprofil udfyldes.
Med udgangspunkt i aktuel situation afklares ønsker til forandring.
Netværk afdækkes og inddrages hvis muligt.
Der etableres samarbejde med JC-sagsbehandler og evt. andre relevante samarbejdspartnere.

For-forløbet har en varighed af 2-4 uger og vil foregå ved personlige samtaler, tlfsamtaler eller skype hvis muligt.

 

Hovedforløb

Hovedforløbet vil foregå i grupper af 5-7 personer som mødes en gang om ugen i 7 uger, og derefter en gang igen efter 2 mdr. Hver mødegang vil have en varighed af ca. 2 ½ time, som vil være klart struktureret på samme måde hver gang. Der vil i nogen grad være mulighed for at tage individuelle hensyn.

Til hver mødegang vil det være forskellige emner der undervises i. Emnerne vil være bygget op omkring de kognitive vanskeligheder borgerne oplever. Det er målet at borgerne inddrages på en måde som fremmer accept og erkendelse, og som baner vejen for at nye mestringsstrategier kan indlæres. 

Emnerne vil bl.a. være:

  •  ADHD generelt – og for dig. ”bliv ven med din diagnose –de kognitive vanskeligheder”
  • Kommunikation – konflikthåndtering- fællesskab
  • Hukommelse – stressoverfølsomhed- selvværd og selvtillid
  • Organisering – planlægning- struktur
  • Tidsfornemmelse – følelser
  • At arbejde med mål – hjælpemidler/kompensation
  • Netværk
  • Praktik, evt. situationsspil – afprøvning af indlæring

 
Det vil være et mål, at der i samarbejde med JC etableres praktik til afprøvning af nye mestringsstrategier. Efter de 7 gange udfyldes funktionsprofil. Der aftales møde med JC-sagsbehandler for evt. anbefaling af indsatser begrundet i borgerens vanskeligheder og ressourcer

Opfølgning på forløbet foretages efter ca. 2 mdr. hvor gruppen mødes igen. Her vil der være fokus på aktuel situation og på hvorvidt det er lykkedes at skabe forandring for den enkelte. Genopfriskning af enkelte elementer vil være naturligt.

Der udarbejdes forløbsbeskrivelse på hver enkelt borger til JC-medarbejder som overdrages ved afslutning af forløbet. Hele forløbet har en varighed på ca. 6 mdr.