Du er her:

Målgruppebeskrivelse

 

Hvad er ADHD?

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - er en neuropsykiatrisk lidelse, som er karakteriseret ved symptomer inden for 3 kerneområder:

 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Hyperaktivitet  
 • Impulsivitet

 

Man behøver ikke at have symptomer inden for alle tre områder, og der opereres med 3 undergrupper:

 1. En hyperaktiv-impulsiv type som har såvel motorisk uro som høj grad af impulsivitet
 2. En type som har koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder, men ikke impulsivitet og hyperaktivitet (også kaldet ADD eller ”Den stille ADHD”)
 3. En kombineret type, der har såvel opmærksomhedsvanskeligheder som hyperaktivitet og impulsivitet. Ca. 70 % af alle med ADHD har symptomer svarende til den kombinerede type.

Hvordan viser ADHD sig?

ADHD kommer forskelligt til udtryk fra person til person, og graden af vanskeligheder varierer. Det er derfor individuelt, hvordan hverdagen og livet påvirkes af ADHD.

 

ADHD viser sig i varierende grad ved:

 • Vanskeligheder med at skabe overblik og se sammenhænge
 • Vanskeligheder med at organisere, planlægge og gennemføre aktiviteter
 • Vanskeligheder med at styre og regulere opmærksomheden
 • Vanskeligheder med at skifte fokus og ændre strategi
 • Vanskeligheder med at holde koncentrationen over tid og fuldføre opgaver
 • Hurtigere udmattelse
 • Uro og rastløshed
 • Svingende humør
 • Særlig sårbarhed over for stress
 • Impulsstyrede handlinger, tendens til at afbryde andre, svare før spørgsmålet er stillet færdigt etc.
 • Manglende indre motivation, svært ved at komme i gang med opgaver
 • Vanskeligheder med at si og sortere i informationer og indtryk
 • Vanskeligheder med abstraktion og forestillingsevne
 • Skiftende præstationsniveau fra dag til dag
 • Svigtende orienteringsevne
 • Vanskeligheder med hukommelsen fx at huske aftaler
 • Dårlig tidsfornemmelse, kommer for sent, har svært ved at overholde deadlines etc.
 • Vanskeligheder med at overholde de sociale spilleregler og styre følelser

 

Vanskelighederne kan give mennesker med ADHD problemer på mange områder i livet bl.a. med at udføre almindelige daglige opgaver i hjemmet, styre økonomien, gennemføre en uddannelse, fastholde et job, have fritidsinteresser samt bevare et godt forhold til familier, partnere og venner.

Hvor hyppig er ADHD?

De fleste undersøgelser tyder på en hyppighed på 1-3 % hos voksne. Hvis man regner med en prævalens på 2%, så vil det i Danmark svare til, at mindst 100.000 voksne vil have ADHD.

ADHD ses oftest hos mænd, men ”Den stille ADHD”/ADD er formentlig hyppigst blandt kvinder.

 

Læs mere om Livet med ADHD her: http://adhd.dk/livet-med-adhd/