Du er her:

Målgruppebeskrivelse

Målgruppen for mestringsforløb i Dansk Epilepsiforening er personer med epilepsi, hvor kognitive funktionsnedsættelser udgør en barriere for at opnå beskæftigelse. Det kan også være borgere, som er i job, men som på grund af kognitive vanskeligheder oplever problemer med at varetage jobbet.

Det er en forudsætning for deltage i mestringsforløb, at borgeren er indstillet på at indgå i et gruppeforløb sammen med andre borgere med epilepsi. Gruppeforløbet foregår i Odense og forløber over 2 weekender, hvor Dansk Epilepsiforening sørger for indkvartering på hotel og borgerens forplejning.