Du er her:

Beskrivelse af Mestringsforløb i Hjernesagen & Hjerneskadeforeningen

Du har fået en hjerneskade. Hvem er du nu, og hvad kan og vil du, når det handler om arbejde? Et forløb i projekt ”Mening & Mestring” kan bringe dig tættere på den afklaring, du søger, og det kan bringe dig tættere på arbejde igen efter hjerneskaden. Du får nogle redskaber, som du kan bruge, og du får et realistisk billede af, hvor meget og hvordan, du kan arbejde igen.

Første måneds forløb:

·         Du mødes med foreningens rådgiver og/eller en neuropsykolog og taler med dem om, hvad du vil og kan. Hvis du har svært ved at koncentrere dig på grund af din hjerneskade, kan det blive fordelt på flere møder.

·         Hvis du ønsker det, kan foreningens rådgiver taler med dine eventuelle pårørende om forløbet, og samtidig få lidt mere at vide om dig.

·         Til sidst beslutter neuropsykologen og foreningens rådgiver efter samtale med dig, om du vil have gavn af et længere forløb i projektet for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

·         Hvis svaret er ja, kontakter foreningens rådgiver dig med et forslag til, hvordan et længere og intensivt forløb kan se ud, målrettet til dig.

 

Intensivt forløb på tre til fem måneder:

·         Du mødes med neuropsykologen for at komme videre i erkendelsen af din situation som et menneske med hjerneskade. Samtidig lærer du nogle strategier at kende, som du kan bruge på din vej tilbage til arbejdsmarkedet.

·         Foreningens rådgiver mødes med dig, dine eventuelle pårørende (hvis du ønsker det) og din sagsbehandler fra jobcenteret for at tale om, hvordan dine mål kan blive til virkelighed.

·         Foreningens rådgiver og din sagsbehandler fra jobcenteret samarbejder om at sammensætte et forløb til dig med praktik, mentorordning, socialpædagogisk støtte, specialundervisning og andet, der kan hjælpe dig.

·         Når de forskellige initiativer er i gang, følger foreningens rådgiver op en gang om ugen. Hvis du har problemer undervejs, kan neuropsykologen også hjælpe dig.

·         Du evaluerer forløbet sammen med jobcenteret, foreningens rådgiver og evt. dine pårørende, og foreningens rådgiver laver en samlet beskrivelse af dit forløb efter endt forløb.