Du er her:

Cases

Her kan du læse nogle cases omhandlende borgere, der er i LEV's målgruppe.

Christian er 24 år og har haft et yderst problematisk forløb i skolen og som nu – med sit store efterslæb af færdigheder – er i gang med STU.

Christian har store problemer med at koncentrere sig i undervisningen. Han falder ofte i søvn. Men når Christian er i virksomhedspraktik, fungerer tingene for ham. Der er mere aktivitet, og flere rigtige opgaver. Det motiverer ham mere end skolen.

Han ser frem til at han snart skal ud i virksomheden igen. Han vurderer selv, at han er meget aktiv i virksomheden. Han håber,  at de vil overveje at give ham  fast arbejde. Christian vil gerne bruge sin energi og er glad på arbejde.

Fritiden beskriver Cristian som ensformig. Han spiller meget Pc-spil. Christian bor i et bofællesskab for unge med særlige behov. Han får støtte af sin familie, men han oplever sig isoleret. Christian har en fast ugentlig ”mad dag” i bofællesskabet. Det er den samme dag, hvor Christian får vasket tøj og ordnet forskellige ting: Gå i banken, til læge, købe tøj og hvad der ellers kan være - sammen med en pædagog i bofællesskabet.

Adspurgt om, hvad der kunne forbedre han situation, svarer han ”et arbejde”.

Håbet til fremtiden går på, at få et arbejde i et lille firma – det ville give mere energi, fordi det netop er den praktiske tilgang til tingene der motiverer.

 

Katrine er 23 år. Hun har gået på specialskoler og boet på et opholdssted. Nu vil hun gerne have et arbejde.

Katrine skolegang var svær. Den var præget af at hun udviklede sig langsommere end kammeraterne og hun var også ordblind. Hun gik i specialskole, men nåede ikke det samme som dem på samme alder.

Katrine har en PC med oplæsningsprogram. Den er hun glad for. Hun kan ikke selv skrive meget.

Katrine har også en kontaktlærer eller mentor. Han støtter Katrine i skolen. Men Katrine savner en praktisk del i skolen. Hun har altid været glad for praktisk arbejde. Hun er altid i godt humør og vellidt alle steder, hvor hun har været i praktik.

Efter Katrine gik ud af skolen, har hun været i praktik på et beskyttet værksted sammen med andre unge udviklingshæmmede. Hun pakker varer ned for forskellige firmaer. Hun elsker musik- og dramaholdet på det beskyttede værksted hver torsdag. Katrine har også arbejdet et par dage på udeholdet. Her fejer hun og hjælper til med at holde rent forskellige steder i kommunen. Det kan hun lide, men hun kunne godt tænke sig at prøve noget andet.

Katrines drøm er at få et ”rigtigt” arbejde. Hun vil gerne arbejde i en butik, hvor hun kan hjælpe med at sætte varer på hylder og holde butikken pæn og ordentlig.

Susanne er en ung pige på 21 år. Hun har fulgt undervisningen i specialklasse tilknyttet folkeskolen. Susanne har udviklingshæmning. Hendes glade sind griber ind i alles hjerter.

Susanne kan godt lide, at det, der sker i skolen, er af praktisk art. Hun mister overblikket og løber sur i det, hvis undervisningen er for teoretisk. Man skal helst ”kunne snakke om det, man laver”, siger hun.

Susanne kan især godt lide undervisningen i skolens køkken. Hun har talt meget med sin kontaktlærer om et STU- eller EGU-forløb. Hun ønsker sig brændende et arbejde i et køkken.

Sammen med LEV’s konsulent og jobkonsulenten aftales et undervisningsforløb omkring hygiejne og et praktikforløb.