Du er her:

Beskrivelse af Mestringsforløb i Landsforeningen Autisme/BCU

Mestringsforløbet for borgere med autisme, som henvises til BCU gennem Landsforeningen Autisme, er opdelt i et to ugers for-forløb og et hovedforløb af en varighed på ca. 16 uger.

For-forløbet indeholder samtaler med borgeren, der tager udgangspunkt i information og formidling af viden omkring borgerens handicap med henblik på forståelse af egne vanskeligheder. Første samtale varetages af BCUs rådgivere og foregår på JC. Resterende samtaler i såvel for-forløb som hovedforløb, varetages af BCUs dygtige faglige samarbejdspartnere, i enten deres praksis eller borgerens hjem. Dette aftales individuelt fra forløb til forløb.

Derudover er der gennem for-forløbet løbende dialog og koordination mellem BCU og borgerens JC sagsbehandler og gennemgang af dokumentation vedrørende borgeren. Under for-forløbet udfylder borgeren desuden et spørgeskema tilknyttet projektet og BCU udfylder logbog for dokumentation under forløbet.

Hovedforløbet, herunder mål og delmål, planlægges individuelt mellem borgeren og BCU, hvorefter en individuel indsatsplan udarbejdes.

Hovedforløbet er herefter inddelt i tre faser;

  1. Erkendelse og Mestring
  2. Forankring
  3. Afslutning

1. Erkendelse og Mestring indeholder samtaler med borgeren målrettet erkendelse og selvforståelse af egen funktionsnedsættelse, samt afdækning af ressourcer og barrierer, med særligt fokus på arbejde, beskæftigelsespotentiale, ønsker og interesser. BCU laver en vurdering af borgerens kompensationsbehov samt af borgerens realisme i forhold til beskæftigelse.

2. Forankringsfasen fokuserer på at opfylde forløbets mål og delmål, igennem forankring af de individuelle mestringsstrategier i dagligdagen. BCU vil sideløbende samarbejde med JC om etablering af relevant praktikforløb.

3. Som afslutning har BCU løbende dialog, rådgivning og sparring med borgerens JC sagsbehandler om iværksættelse af tiltag, kompensation og tilbud, ud fra den forløbsbeskrivelse der er udarbejdet som afslutning på forløbet. BCU formidler borgerens behov, ressourcer, udfordringer og kompensationsbehov til JC sagsbehandler.

BCU fører logbog under forløbet og slutteligt laver BCU aktiv opfølgning over for
borgeren samt står til rådighed for borgeren efter det afsluttede forløb.