Du er her:

Beskrivelse af Mestringsforløb i Parkinsonforeningen

Forforløb ca 4 uger 

Socialrådgiver i Parkinsonforeningen taler med borgeren om hans/hendes vanskeligheder i forhold til arbejdssituationen.

 • Er arbejdspladsen informeret?
 • Vil borger deltage i en neuropsykologisk test?
 • Vil borger udfylde spørgeskema?
 • Har borger brug for at tænke over deltagelse i projektet og vende tilbage? (betænkningstid et par dage)

 Socialrådgiver i Parkinsonforeningen etablerer samarbejde med borgerens JobCenter-sagsbehandler

Socialrådgiver i Parkinsonforeningen anmoder JobCentret om neuropsykologisk udredning, hvis en sådan ikke foreligger.

 • Denne neuropsykologiske udredning skal belyse samtlige de kognitive problemer, som borgeren har i forhold til fastholdelse af arbejdet: tempo, koncentration og opmærksomhed, indlæring og hukommelse, sprog, visuoperceptuelle og visuokonstruktive funktioner samt eksekutive funktioner.

KORA foranstalter at borger udfylder spørgeskema (baseline)

Socialrådgiver i Parkinsonforeningen udfylder logbog

Socialrådgiver i Parkinsonforeningen vurderer i samarbejde med neuropsykologen, om der er grundlag for at iværksætte et hovedforløb når neuropsykologisk test foreligger. Vurderingen vil basere sig på omfanget og arten af de kognitive problemer og om disse har betydning for udførelse af arbejdsopgaver.

Hovedforløb, ca. 16 uger

Planlægning af forløb. Møderne vil foregå enten fysisk ved borgers bopæl, jobcenter eller lignende eller i København / Høje Tåstrup. Nogle ”møder” kan også foregå på Skype.

1.       session ved neuropsykolog:

Neuropsykologen gennemgår neuropsykologisk udredning med borgeren

Neuropsykologen taler med borger om borger er i optimal medicinsk behandling

2.       session ved neuropsykologen og Socialrådgiver i Parkinsonforeningen:

Neuropsykologen og socialrådgiver i Parkinsonforeningen formulerer mål og delmål i forhold til arbejdsmarkedstilknytningen sammen med borgeren. Skriftligt materiale udarbejdes sammen med borgeren, som borger bruger hele vejen gennem forløbet, indeholder tips mv. og kan evt. også bruges til arbejdspladsen.

Neuropsykologen og socialrådgiver i Parkinsonforeningen planlægger forløbet sammen med borger og træffer aftaler

Erkendelse og Mestring

 1. session ved neuropsykolog:

Neuropsykologen afdækker sammen med borgeren

 • de konkrete vanskeligheder, der opstår pga de kognitive problemer, hvilke arbejdssituationer opstår de i mv.
 • hvilken arbejdsplads der er tale om, kultur, position på arbejdsplads mv
 • hvilke mestringsstrategier har borger hidtil benyttet sig af i arbejdssituationerne, hvilke har virket, hvilke har ikke virket 
 1. session ved socialrådgiver i Parkinsonforeningen:

Socialrådgiver i Parkinsonforeningen afdækker sammen med borgeren

 • hvilke andre ressourcer og barrierer, der er i borgers liv, familie, økonomi, netværk mv. 
 • hvilke kompensationsbehov og andre sociale behov, borger har.
 1. session ved neuropsykolog:

Neuropsykolog taler med borger om

 • psykologiske behov, måske aftales terapeutiske samtaler 
 • hvor borger er i forhold til det planlagte forløb 
 • hvordan han/hun nu forstår sine kognitive problemer/generel viden om Parkinson 
 • hvilke andre mestringsstrategier han/hun kan benytte sig af i arbejdet – nye / ændrede strategier 
 • borger mest benytter sig af følelsesfokuseret eller problemfokuseret mestring?

Forankring

Borger afprøver de foreslåede mestringsstrategier i jobsituationen

 1. session ved neuropsykolog:

Neuropsykologen taler med borger med fokus på mestringsstrategierne, har ændrede strategier virket efter hensigten?

Opfølgning på det skriftlige materiale /borger-dagbog

 

 1. session ved socialrådgiver i Parkinsonforeningen:

Socialrådgiveren kontakter

 • arbejdsplads og borger om kompensationsbehov på arbejdspladsen
 • Jobcentret om kompensationsbehov

Afslutning:

Socialrådgiver i Parkinsonforeningen

 • kontakter Jobcentersagsbehandler om iværksættelse af tiltag, kompensation, tilbud
 • formidler borgerens behov, ressourcer og vanskeligheder, samt kompensationsbehov til Jobcentret
 • iværksætter eventuelt møde med sagsbehandler, borger og arbejdsplads om hvilke tiltag, der kan iværksættes
 • udarbejder forløbsbeskrivelse til Jobcentret.
 • følger op på om de anbefalede tiltag iværksættes indtil 2 uger efter forløbsbeskrivelsen er modtaget i Jobcentret.