Du er her:

Målgruppebeskrivelse

Antal personer med Parkinsons sygdom
Der er ca. 7.000 personer med Parkinsons sygdom i Danmark.  Den gennemsnitlige debutalder er 62 år, så det er kun en mindre del af alle parkinsonpatienter der er under 65 år, nemlig ca. 22 % eller 1540 personer.

 

Sygdomsforløb og symptomer
Parkinsons sygdom er en fremadskridende, neurologisk sygdom, som udvikler sig meget forskelligt fra person til person. De motoriske symptomer er langsomme bevægelser, muskelstivhed, rysten og balanceusikkerhed. Dertil kan forekomme en række nonmotoriske symptomer som kognitive problemer, søvnbesvær, vandladningsforstyrrelser mv. samt psykiatriske og neuropsykologiske symptomer som depression, angst og demenslignende tilstande.

Der er således tale om en sygdom med et meget komplekst symptombillede, som nødvendiggør en lige så kompleks medicinsk behandling.   

Arbejdsmarkedstilknytning
Størstedelen af parkinsonramte under 65 år modtager førtidspension og efterløn. Der er ca. 25 %, der er i ordinær beskæftigelse og ca. 10 % der er i fleksjob. Parkinsonramte i beskæftigelse, vil ofte, efter nogle år med sygdommen, få svært ved at fastholde arbejdet på grund af såvel motorisk som nonmotorisk problemer.

Kognitive problemer
De væsentligste problemer af kognitiv art, som gør det vanskeligt at fastholde arbejdet, er hukommelses- og koncentrationsproblemer, besvær med strukturering og overblik, nedsat stresstærskel samt langsomhed og rigiditet i tankegang.