Du er her:

Beskrivelse af Mestringsforløb i Spastikerforeningen

Mestringsforløb for mennesker med Cerebral parese

-også kendt i offentligheden som spastikere

Det er kendt, at motoriske vanskeligheder og smerter kan give udtrætning. Mange mennesker med cerebral parese (herefter CP)  har ofte smerter, svækket balanceevne, nedsat muskelstyrke, led-deformiteter og nedsat mobilitet. Det er endvidere veldokumenteret, at mennesker med CP har op til 3-5 gange mere iltforbrug ved fysisk aktivitet end andre har, og at mange har specifikke kognitive vanskeligheder som en direkte følge af den medfødte hjerneskade. Det er imidlertid ofte vanskeligt for mange med CP at beskrive betydningen og konsekvensen af disse vanskeligheder. Det får især betydning i forhold til arbejds- og uddannelsessituationer f.eks. vanskeligheder med at studere eller at arbejde på fuld tid.

Udtrætning beskrives eksempelvis på Socialstyrelsens hjemmeside som en speciel form for udtrætning, der ofte ses hos mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Mennesker med CP beskriver selv, at den mentale udtrætning ofte optræder og forværres i forbindelse med fysisk anstrengelse, men mange beskriver også, at den mentale udtrætning opstår i sociale sammenhænge, foran computeren, ved læsning, ved skrivning etc. Det betyder, at udtrætningen i mange tilfælde griber ind i alle livets forhold, og det kan have store konsekvenser, hvis f.eks. jobcentret eller den enkelte med CP ikke formår at tage de nødvendige hensyn. Det er ikke usædvanligt at høre udtalelser fra mennesker med CP, der beskriver problematikken på følgende måde: ”Når jeg bliver fysisk træt, kan jeg overhoved ikke overskue noget”, ”Når jeg bliver træt, bliver jeg helt blank”.

Fysisk betinget udtrætning er let for andre at forstå, når den enkelte er i stand til at beskrive skånebehov, mens det er meget sværere at forklare omgivelserne den kognitivt betingede udtrætning. Det er f.eks. ikke let at forklare omgivelserne, at man ofte oplever svær udtrætning på grund af vanskeligheder med at bearbejde synsindtryk, som ikke bare kan løses med briller.

Mange mennesker med cerebral parese har på denne baggrund svært ved at forklare jobcentret eller deres arbejdsplads om konsekvenserne af deres funktionsnedsættelse, og derfor risikerer de at klare sig på trods med stor risiko for yderligere belastning.

Spastikerforeningen har erfaret, at dokumentation i form af neuropsykologisk udredning samt gennemgang af denne i betydeligt omfang forbedrer den enkelte med CP og jobcentermedarbejderens muligheder for at gøre brug af de kompenserende ordninger. Det er denne viden vi vil inddrage i projekt Mening og Mestring, hvor borgeren med CP i et mestringsforløb får mulighed for at finde frem til rette skånehensyn og/eller kompensation i form af nedsat arbejdstid, rette hjælpemidler, inddragelse af personlig assistance, mentorordning etc.

Et mestringsforløb i dette projekt er delt op i et forforløb og et hovedforløb. I forforløbet finder borgeren og rådgiveren frem til i fællesskab, hvorvidt projektet er relevant for borgeren. Rådgiveren gennemgår relevant dokumentation, der beskriver art og omfang af de kognitive vanskeligheder samt betydningen af disse navnlig i forhold til beskæftigelse. På baggrund af denne dialog beslutter borger og rådgiver i samarbejde med jobcentermedarbejderen, hvorvidt der skal indstilles til et hovedforløb.

I et hovedforløb er målet, at borgeren får hjælp til selv at forstå art og omfang af funktionsnedsættelsen. Borgeren får hjælp til at begribe betydningen af funktionsnedsættelsen og øver sig på at synliggøre art og omfang i forhold til omgivelserne. For mange med en medfødt hjerneskade er det en svær proces. Hovedforløbet strækker over en længere periode, og rådgiveren benytter sig af forskellige metoder til at støtte op om borgeren, når han/hun tilegner sig færdigheder i selv at begribe problematikken og ikke mindst i at synliggøre denne for omgivelserne. Målet med hovedforløbet er at hjælpe borgeren og jobcentermedarbejderen med at hjemtage relevant kompensation med henblik på at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller blive fastholdt i job.