Du er her:

Mestringsforløb

Her kan du læse mere om Mestringsforløbene og hvad de generelt indeholder.

Mestringsforløbene tilrettelægges forskelligt i de 9 organisationer og tilpasses borgernes individuelle behov. Du kan læse handicaporganisationernes egne beskrivelser af deres Mestringsforløb under de enkelte organisationer.

Forforløb 
For-forløbet fungerer som en initieringsproces, hvor grundlaget, for at borgeren kan arbejde med mestring i et længere forløb, skabes og vurderes. Forforløbet varer ca. 4 uger.

Handicaporganisationen vurderer, om borgerens kognitive handicap spiller en væsentlig rolle for borgeren arbejdsmarkedstilknytning og om borgeren  har eller kan bringes til at opnå motivation og en erkendelse af sin funktionsnedsættelse.

Indholdselementer 
Et for-forløb indeholder bl.a. følgende elementer:
Motivationssamtale med borger:

 •  Samtale om borgerens situation, historik, vanskeligheder, perspektiv på beskæftigelsesmuligheder. Evt. inddragelse af pårørende.
 •  Individuel gennemgang/oversættelse af borgerens dokumentation
 •  Generel information om borgerens handicap mhp. erkendelse af vanskeligheder

Koordinering med borgerens sagsbehandler

 •  Etablering af samarbejde med borgerens JC/JC-sagsbehandler
 •  Dialog om borgeren

Vurdering af yderligere dokumentationsbehov

 •  Handicaporganisationen vurderer, om der skal anmodes om yderligere dokumentation for borgerens kognitive funktionsnedsættelse.

Beslutning om videre forløb

 •  Handicaporganisationen vurderer, om der er grundlag for at iværksætte hovedforløb


Hovedforløbet 

Formålet med et hovedforløb er at arbejde konkret med erkendelse af tidligere mestringsstrategier og herefter udvikling og forankring af nye mestringsstrategier, dvs. et handlingsperspektiv.

Planlægning af forløb (individuel)

 • Tilrettelægge individuelt forløb
 • Formulering af mål og delmål sammen med borgeren
 • Træffe aftaler

A. Erkendelse og mestring (individuelt eller i gruppe)

 • Arbejde med og erkendelse af tidligere mestringsstrategier
 • Afdækning af ressourcer og barrierer, evt. (yderligere) gennemgang af borgerens dokumentation. Særligt fokus på arbejde og beskæftigelsespotentiale, ønsker og interesser. Evt. realismevurdering.
 • Generel viden om handicap mhp. nye mestringsstrategier og afdækning af kompensationsbehov

B. Forankring (individuelt, opfølgningen kan foretages i gruppe) 
I samarbejde med borgeren fastsættes individuelle mål og delmål. Der udvikles individuelle mestringsstrategier, og der arbejdes med at forankre disse enten i dagligdagen eller via kortere praktik el. lign.

 •  Mestringsstrategier afprøves/forankres i jobsituation eller dagligdag
 •  Iværksættelse af praktik hvis muligt

 •  Evt. borger-dagbog 

C. Afslutning / løbende dialog (individuelt)

 • Løbende dialog med JC-sagsbehandler om iværksættelse af tiltag, kompensation, tilbud
 •  Formidling af borgerens behov, ressourcer og vanskeligheder, samt kompensationsbehov til JC
 •  Iværksættelse af handicaporganisationens anbefalinger

Dokumentation (individuel)

 • Handicaporganisationen udarbejder individuel forløbsbeskrivelse som dokumentation til JC.

Opfølgning

 •  Handicaporganisationen laver aktiv opfølgning over for borger og står til rådighed overfor borger i en begrænset periode efter afsluttet forløb.

Et helt Mestringsforløb forventes at vare 4-6 måneder.