Du er her:

Projekt Alle Med - inklusion i øjenhøjde

I skoleåret 2016/2017 gennemfører DH og Danske Skoleelever et nyt skoleprojekt. Projektet skal give eleverne i grundskolen en større indsigt i og forståelse for handicap, så eleverne kan bidrage til at gøre skolen til et inkluderende fællesskab.

Som led i projektet er der uddannet et hold af "frontløbere". Frontløberne består af frivillige unge med og uden handicap fra DH og Danske Skoleelever . I løbet af skoleåret 2016/2017 besøger frontløberne en lang række skoler, hvor de holder oplæg og workshops for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingsklasserne. 

Aktiviteterne har det primære formål at give eleverne viden om handicap, mangfoldighed og inklusion, som kan bruges for at skabe fællesskaber for alle i klasselokalet, i skolegården og i fritiden.

Derudover er det ambitionen, at projekt Alle Med skal bidrage til, at også lærere, pædagogisk personale og forældre får viden om handicap, så de kan planlægge undervisning eller deltage i dialogen om inklusion og fællesskaber med børnene.

Du kan klikke her og komme til projektets hjemmeside. Her kan du læse meget mere om projektet, finde materialer og meget andet.