Du er her:

Baggrunden for projektet

Hvis inklusionsindsatsen i den danske grundskole skal lykkes, er det ikke nok at tale om faglighed. Der skal også fokus på den sociale trivsel i klassen, for hvis ikke det fungerer, bliver inklusionen aldring vellykket for børn med handicap. Klassens elever er derfor afgørende aktører i forhold til at realisere de politiske målsætninger om inklusion

I DH ved vi, at den sociale inklusion kan være særlig svær på skolens mellemtrin og i udskolingen og eleverne fortæller, at det fx kan være svært at tale om, når der begynder en ny elev i klassen, der har et handicap.

Derfor har DH og Danske Skoleelever indgået et samarbejde om projekt Alle Med - inklusion i øjenhøjde!

Vi håber, at eleverne gennem projektet bliver klædt på til at kunne bidrage til at skabe inkluderende fællesskaber blandt eleverne, hvor der opmuntres og give støtte i gruppearbejdet i timerne, gives den nødvendige plads til at den enkelte elev kan folde sig ud, og hvor ingen oplever at være sat uden for fællesskabet i frikvarter og i fritiden.

Projektet er blevet til med støtte fra Undervisningsministeriets pulje til inkluderende fællesskaber.